Zorgtoeslag

zorgtoeslag aanvragen zorgtoeslag informatie, zorgtoeslagWat is zorgtoeslag en hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen?

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Om mensen met een laag of middeninkomen te helpen met de kosten van de zorgverzekering is door de overheid de zorgtoeslag ingevoerd.

Deze bijdrage in de kosten is ervoor om te garanderen dat goede zorg betaalbaar en toegankelijk blijft voor een grote groep Nederlanders. De hoogte van de zorgtoeslag is per persoon verschillend, dit is onder andere afhankelijk van het inkomen en de leefsituatie. De zorgtoeslag wordt maandelijks aan u uitbetaalt door Belastingdienst.

Recht op zorgtoeslag en zorgtoeslag aanvragen?

Als u in Nederland de premie betaalt voor een zorgverzekering kunnen u en uw eventuele toeslagpartner samen zorgtoeslag krijgen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Kinderen zijn tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd bij één van de ouders, voor kinderen kunt u daarom ook géén zorgtoeslag krijgen.

Vandaag nog zorgtoeslag aanvragen?

Hoogte Zorgtoeslag 2016

Inkomen tot Alleenstaand Met toeslagpartner
€ 19.000 € 83 € 158
€ 19.500 € 83 € 158
€ 20.000 € 80 € 156
€ 20.500 € 74 € 150
€ 21.000 € 69 € 144
€ 21.500 € 63 € 139
€ 22.000 € 58 € 133
€ 22.500 € 52 € 128
€ 23.000 € 46 € 122
€ 23.500 € 41 € 116
€ 24.000 € 35 € 111
€ 24.500 € 30 € 105
€ 25.000 € 24 € 100
€ 25.500 € 18 € 94
€ 26.000 € 13 € 88
€ 26.500 € 7 € 83
€ 27.000 € 2 € 77
€ 27.500 € 72
€ 28.000 € 66
€ 28.500 € 60
€ 29.000 € 55
€ 29.500 € 49
€ 30.000 € 44
€ 30.500 € 38
€ 31.000 € 32
€ 31.500 € 27
€ 32.000 € 21
€ 32.500 € 16
€ 33.000 € 10
€ 33.500 € 4

Voorwaarden Zorgtoeslag

Om recht te hebben op zorgtoeslag zijn onderstaande voorwaarden zorgtoeslag van toepassing:

 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 •  U heeft een  zorgverzekering in Nederland.
 •  Uw persoonlijke inkomen mag maximaal € 26.316 per jaar bedragen. Als u eenToeslagpartner heeft, mag uw gezamenlijke  inkomen per jaar niet meer dan € 32.655 bedragen.
 •  U heeft een Nederlandse nationaliteit of u bezit een geldige verblijfsvergunning.
 •  Uw vermogen, zoals spaargeld of aandelen, is niet hoger dan de drempel.

Ook zorgtoeslag als u een partner heeft?

In geval van een zorgtoeslag spreken we van over een partner, maar kan er sprake zijn van een zogenaamde ‘toeslagpartner’. U kunt de zorgtoeslag samen met een eventuele (toeslag)partner aanvragen, dat kan uw echtgenoot of geregistreerde partner zijn. Maar ook een ander persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven kan uw toeslagpartner zijn.

Zorgtoeslag kunt u digitaal met gebruikmaking van uw DigiD ook aanvragen op de site toeslagen.nl.

Wie is mijn toeslagpartner?

Wie uw zorgpartner is kunt u zelf nagaan op www.toeslagen.nl

Hoe hoog mag mijn vermogen maximaal zijn?

Als u samen met een uw toeslagpartner vermogen, zoals spaargeld, aandelen of andere beleggingen heeft is het van belang dat dit vermogen niet te hoog is. Als dat bedrag aan eigen vermogen op 1 januari van het jaar te hoog is, heeft u dat jaar géén recht op zorgtoeslag.

Zie onderstaande tabel waarin staat aangegeven hoeveel vermogen u per persoon maximaal mag hebben om nog recht te hebben op zorgtoeslag. Hierbij mag u nog een extra vrijstellingsbedrag van € 82.093 optellen. Dit vrijstellingsbedrag geldt voor u en uw eventuele toeslagpartner samen.

Uw situatie op 1 januari 2015

 • U bent jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U hebt de AOW-leeftijd en uw inkomen is niet hoger dan € 14.431
 • U hebt de AOW-leeftijd en uw inkomen is hoger dan € 14.431 maar niet hoger dan € 20.075
 • U hebt de AOW-leeftijd en uw inkomen is hoger dan € 20.075

Maximale vermogen per persoon

 • € 21.330
 • € 49.566
 • € 35.448
 • € 21.330

Bijzondere situaties voor de zorgtoeslag

In de volgende situaties heeft u geen recht u op zorgtoeslag krijgen of gelden er voor u aanvullende regels:

 • Als u militair bent.
 • Als u gedetineerd bent.
 • Als u gemoedsbezwaard bent.
 • Als u een buitenlandse student bent.
 • Als u woont of werkt in het buitenland.

Meer informatie over de regelingen voor deze bijzondere situaties voor de zorgtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl of zie onder.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

Op hoeveel zorgtoeslag u exact recht heeft is onder andere afhankelijk van het inkomen en het inkomen van een mogelijke toeslagpartner. Maar een vuistregel is: Hoe lager uw inkomen, hoe meer zorgtoeslag u krijgt.

Voor een alleenstaande kan de zorgtoeslag oplopen tot maximaal € 78 per maand. Samen met een toeslagpartner kan de zorgtoeslag zelf oplopen tot € 149 per maand.

Als u exact wilt uitrekenen op hoeveel zorgtoeslag u recht heeft? Dan adviseren wij u om de proefberekening op de site van de belastingdienst.

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag kunt u digitaal met gebruikmaking van uw DigiD aanvragen op de site www.toeslagen.nl.

Tot wanneer is het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen?

Het is mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen tot 1 september na het jaar waar het betrekking op heeft (bijvoorbeeld tot 1 september 2016 kunt u nog de zorgtoeslag aanvragen voor 2015).

Moet ik elk jaar opnieuw toeslag aanvragen?

Niet nodig. Als u éénmaal zorgtoeslag heeft hoeft u de toeslag niet nogmaals één keer aan te vragen. Zolang u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u automatisch de volgende jaren ook de zorgtoeslag waar u recht op heeft. Er is van u dus geen nieuwe acties of aanvraag noodzakeliijk.

Als uw aanvraag zorgtoeslag is verwerkt ontvangt u de voorschotbeschikking in Mijn toeslagen. De voorschotbeschikking krijgt u ook per post toegezonden en in ontvangt u digitaal uw persoonlijke Berichtenbox op de site MijnOverheid. De eerste uitbetaling zorgtoeslag volgt kort hierna.

Definitieve berekening zorgtoeslag

Na afloop van het kalenderjaar wordt den definitieve berekening zorgtoeslag van het betreffende jaar opgemaakt. Uw jaarinkomen is dan immers definitief bekend en zodoende kan ook pas achteraf worden vastgesteld hoeveel toeslag u het afgelopen jaar had moeten ontvangen.

Als uit de definitieve berekening blijkt dat u te weinig toeslag hebt gekregen krijgt u het verschil alsnog uitbetaald Heeft u echter teveel aan zorgtoeslag ontvangen dan dient u het teveel ontvangen bedrag terug te betalen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw zorgtoeslag

U bent zelf wel volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van uw persoonlijke gegevens zolang u zorgtoeslag ontvangt. Eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens bent u verplicht door te geven.

Daarnaast dient u ook alle informatie door te geven die nodig is om uw aanvraag of wijziging te beoordelen.

Het doorgeven van wijzigingen

Allerlei veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben op uw recht op zorgtoeslag of de hoogte hiervan. Veel voorkomende voorbeelden zijn dat mensen gaan samenwonen of een stijging of daling van uw inkomen. Eventuele wijzigingen dient u binnen vier weken door te geven op de site van Mijn toeslagen.

De nieuwe voorschotbeschikking krijg u zo spoedig mogelijk nadat de wijzigingen die u heeft doorgegeven zijn verwerkt.

Wijzigingen waardoor uw recht op zorgtoeslag vervalt.

Als er in uw persoonlijke situatie zich wijzigingen voordoen waardoor u geheel géén recht meer heeft op zorgtoeslag kunt u de toeslag stopzetten op Mijn toeslagen. Dit is ook met terugwerkende kracht mogelijk.

Heeft u nog vragen over zorgtoeslag waar u hier niet het antwoord op heeft kunnen vinden kijk dan op www.toeslagen.nl. Als u geen internet heeft kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. (ma t/m do. van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

 

Reacties zijn uitgeschakeld.