WW-uitkering algemene informatie

W-uitkering

WW-uitkering aanvragen hoogte en duur WW-uitkeringsnelmenu WW-uitkering

Lees onder de volledige uitleg WW-uitkering of stel uw vragen.

Als u als werknemer uw baan zou verliezen en voldoet aan onderstaande voorwaarden komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. Deze uitkering is gebaseerd op een bepaald percentage van uw vroegere inkomen. In de Wet Werk en Zekerheid zijn forse aanpassingen besloten voor de Werkeloosheidswet. Zowel per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016 gaat er heel wat veranderen voor mensen met een nieuwe WW-uitkering. Onder de algemene uitleg gaan we hier dieper op in.

Zo snel mogelijk bij UWV een WW-uitkering aanvragen? klik hier

Voorwaarden WW-uitkering

U kunt in aanmerking komen voor een WW-uitkering als u:

 • Verzeker bent voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkt als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.
 • Minimaal 5 uur uw normale arbeidsuren per week verliest.
 • Per direct beschikbaar bent voor betaald werk.
 • Minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (de zogenaamde ‘wekeneis’).
 • Buiten uw eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in principe géén recht op een WW-uitkering.

Aanvragen WW-uitkering

Op de website van UWV kunt u zich als werkzoekende inschrijven en vervolgens een WW-uitkering aanvragen. Indien u er via de website niet uitkomt kunt u ook een WW-uitkering aanvragen bij een vestiging van UWV in de buurt. UWV neemt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Klik hier voor de benodigde informatie en een instructiefilmpje.

Hoogte en duur WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van uw laatstverdiende loon. U hebt minimaal 3 en maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering als u werkloos bent geworden. De exacte duur van de WW-uitkering is volledig afhankelijk van het aantal jaren dat u hebt gewerkt en verzekerd bent geweest. Let op: bovenstaande geldt voor alle lopende WW-uitkeringen, lees verder voor de situatie na wijziging van de WWZ

                              Aanvulling op uw uitkering?

Lees verder op de site voor onder andere thuiswerk en sollicitatietips

Aanvulling op uw WW-uitkering 

Indien de WW-uitkering voor u niet voldoende is om uzelf of uw gezin te onderhouden kunt u een beroep doen op de Toeslagenwet. Met de Toeslagenwet probeert de overheid te voorkomen dat uw inkomen wegzakt onder het sociaal minimum. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie.  

Ziek worden met een WW-uitkering

Ook als u een WW-uitkering ontvangt dient u zich in geval van ziekte ziek te melden. Net als voorheen bij uw werkgever. In dit geval meldt u zich ziek bij UWV op de eerste ziektedag. De eerste 13 weken van uw ziekte loopt de WW-uitkering gewoon door. Na 13 weken gaat de uitkering over in een Ziektewetuitkering. Als u weer beter bent dient u zich hersteld te melden op de website van UWV.  We adviseren u deze melding tijdig te doen om geen negatieve gevolgen te ondervinden voor uw uitkering.

tip: Het vraag vandaag nog het meest complete boek aan voor uw sollicitatiebrief! Klik hier.

Werkloos worden na 1 juli 2015

Als u werkloos wordt op of na 1 juli 2015 krijgt u te maken met de vernieuwde ‘spelregels’ van de Wwz. Onder zetten we de belangrijkste wijzigingen in de wet WWZ per 1 juli 2015 voor u op een rijtje. 

WW-uitkering wordt maandelijks uitbetaald

Voor alle personen met een WW-uitkering die is ingegaan voor 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering nog gewoon eens per 4 weken uitbetaald. Voor deze lopende uitkeringen verandert er dus niets. Voor mensen die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen vindt de betaling echter maandelijks plaats. De WW-uitkering zal 1 keer per maand achteraf worden uitbetaald. We adviseren u er rekening mee te houden dat de eerste uitbetaling van uw WW-uitkering langer kan duren. Uw WW-uitkering zal pas worden betaald na afloop van de maand als u het formulier Inkomstenopgave heeft opgestuurd. Leer verder voor meer informatie. 

Gratis inschrijven en veel geld besparen:  Sloopdecrisis.nl

Opgeven van inkomsten

In de nieuwe situatie vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt daarom vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. Als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon zal de WW-uitkering worden stopgezet. Momenteel wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor alle uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli zal er niets veranderen, voor WW-uitkeringen die ingaan na 1 juli 2015 in de inkomstenopgave van groot belang.

man die iemand ontslaatMaandelijks uw inkomsten doorgeven

Als u een WW-uitkering heeft aangevraagd na 1 juli 2015 geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten aan het UWV door. Hiervoor gaat u naar MijnUWV en vult vervolgens het formulier Inkomstenopgave in. Grootste wijziging met de ‘oude’ WW is dat ook als u geen inkomsten heeft u verplicht bent dit formulier in te vullen. UWV zal de inkomsten die u hier heeft vermeld verrekenen met de hoogte van de uitkering.  Pas nadat u het formulier Inkomstenopgave heeft ingevuld zal UWV tot betaling van de WW-uitkering overgaan (dit kan 3 tot 10 werkdagen duren). U dient er daarom rekening mee te houden dat de eerste betaling van uw uitkering daardoor langer kan duren. De uitkering zal immers pas door UWV worden betaald na afloop van de maand als u uw formulier Inkomstenopgave heeft ingevuld op MijnUWV.

Veel gegevens staan al vooraf ingevuld op uw formulier Inkomstenopgave. U bent zelf wel verplicht te controleren of deze gegevens juist en volledig zijn. U bent zelf immers verantwoordelijk voor de gegevens die u uiteindelijk indient middels het formulier Inkomstenopgave. Controleer vooral of uw inkomen klopt. Let op: Ook als u niet heeft gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had vult u in de nieuwe situatie het inkomstenformulier in. 

Indien u niet in het bezit bent van een computer of laptop kunt u uw inkomsten ook doorgeven met de papieren Inkomstenopgave. Dit formulier kunt u aanvragen door te bellen naar UWV Werknemerstelefoon via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut). U krijgt het formulier dan z.s.m. thuisgestuurd.

 Na 6 maanden is elk werk passend

Een andere grote wijziging in de WW betreft de ‘passend werk beoordeling’. Vanaf 1 juli 2015 worden door UWV na 6 maanden alle banen als passend gezien. Dat betekent dat u als werkzoekende na 6 maanden ook verplicht bent om te solliciteren op banen met lager opleidingsniveau of denkniveau dan u normaal op zou solliciteren. Als een werkgever u hiervoor in dienst wil nemen dan bent u verplicht dit werk met het bijbehorende salaris te accepteren. Dit geldt ook als de reistijd langer is dan u gewend bent of als het om werk gaat voor minder uur per week.

 WW-uitkering vult uw inkomen aan

Als U als werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan uw huidige WW-uitkering dan ontvangt u een extra aanvulling van UWV. Zodoende loont het altijd om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan. Heeft u een WW-uitkering en gaat u werken en verdient u minder dan 87,5% van uw WW-maandloon? In dat geval houdt UWV 70% van uw inkomsten in op uw WW-uitkering. Dat betekent dat u 30% van uw inkomsten mag houden. Heeft u een WW-uitkering en gaat u werken en verdient u meer dan 87,5% van uw WW-maandloon? In dat geval eindigt uw wettelijk recht op een WW-uitkering. Zie onder het rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld:

Stel dat u € 2000 per maand verdiende voordat u werkloos werd. Dat is ook het loon waarop UWV maandelijks uw uitkering gebaseerd. Uw WW-uitkering is 70% van uw maandloon. In dit geval dus € 1400. Gaat u weer aan de slag en verdient u € 1000 per maand dan worden deze inkomsten  afgetrokken van uw maandloon waarover uw uitkering werd berekend. Dus: € 2000 – € 1000. Uw uitkering wordt dan € 700. Namelijk 70% van € 1000. Uw totale inkomen wordt dan: € 1000 + € 700 = € 1700. Dat betekent dat u maandelijks € 300 meer inkomsten heeft dan wanneer u niet aan het werk was gegaan.

Andere berekening dagloon

De berekening van het dagloon verandert ook per 1 juli 2015. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering. Het dagloon is immers voor UWV de basis voor de berekening van uw WW-uitkering. Voor het berekenen van uw dagloon kijkt UWV vanaf 1 juli 2015 naar het sv-loon dat u verdiende in een periode van een jaar voordat u werkloos werd. Het is niet van belang of dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als u dit loon heeft verdiend in verschillende dienstverbanden bij één en dezelfde werkgever. Het sv-loon of voluit sociale verzekeringsloon is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Voor de complete berekening en uitleg van uw SV-loon klik hier.

Heeft u korter dan 1 jaar gewerkt?

Als u nog niet 1 jaar volledig heeft gewerkt dan wordt het dagloon van uw WW-uitkering lager dan het gemiddelde loon per dag dat u verdiende bij uw werkgever(s). Dat komt doordat UWV het gemiddelde loon over het hele jaar neemt, UWV gaat dit door u verdiende loon vervolgens delen 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar). Zo komt UWV tot een gemiddeld dagloon dat lager ligt dan uw werkelijk verdiende dagloon.

Garantiedagloon

In geval u in dienst bent getreden bij een werkgever maar u minder bent gaan verdienen dan daarvoor en wordt daarna opnieuw werkloos? In dat geval geldt voor u mogelijk het garantiedagloon WW. Bij het garantiedagloon neemt UWV uw oude en hogere inkomen als basis voor uw WW-uitkering. In dit geval is uw WW-uitkering dan ook hoger dan als de WW-uitkering gebaseerd zou zijn op het lagere inkomen. UWV wil met de garantiedagloon voorkomen dat werkzoekenden gestimuleerd blijven worden passen arbeid te accepteren. De garantiedagloon regeling verzekert als het ware uw WW-dagloon indien u werk accepteert voor een lager salaris.

Zie onder de uitleg met betrekking tot het Garantiedagloon:

Van de ene baan naar de andere en vervolgens in de WW

Stel u bent overgestapt van de de ene werkgever naar een andere werkgever en raakt vervolgens werkloos. In dat geval gelden de onderstaande voorwaarden voor het garantiedagloon WW:

 • U heeft minimaal één jaar gewerkt bij uw vorige werkgever.
 • Aansluitend op deze baan heeft u 1 of meer banen gehad waardoor u toen niet werkloos bent geworden.
 • Uw laatste baan is geëindigd binnen 54 weken na de beëindiging van uw vorige baan met een hoger loon.

Voorwaarden garantiedagloon als u vanuit de WW weer gaat werken

Stel u gaat vanuit de WW-uitkering wederom aan de slag bij een werkgever maar wordt u vervolgens toch weer werkloos. In dat geval gelden onderstaande voorwaarden voor het garantiedagloon WW:

 • U heeft minimaal één jaar gewerkt in uw oude baan, voordat u werkloos werd.
 • Na deze baan had u recht op een WW-uitkering van UWV.
 • Uw WW-uitkering eindigde toen u met de nieuwe baan begon.
 • U wordt werkloos, uw vorige WW-uitkering wordt niet voortgezet, maar u heeft wel recht op een nieuwe WW-uitkering.
 • Deze nieuwe uitkering start binnen 1 jaar na het begin van de vorige WW-uitkering.

Deze voorwaarden gelden alleen voor u als u op of na 1 juli 2015 (opnieuw) werkloos wordt.

Sollicitatieplicht

Als u van UWV een WW-uitkering krijgt heeft u uiteraard ook plichten, zoals een sollicitatieplicht. Heeft u een nieuwe baan gevonden? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan UWV via het digitale wijzigingsformulier op MijnUWV.

Uitzondering Sollicitatieplicht

Uw sollicitatieplicht vervalt tijdelijk als u hetzelfde aantal uren werkt als in uw oude baan, als u meer uren werkt dan in uw oude baan of als u 36 uur of meer werkt. Uw sollicitatieplicht kan maximaal 3 maanden worden opgeschort.

Ik word werkloos op of na 1 januari 2016

Indien u op of na 1 januari 2016 werkloos wordt rijgt u in ieder geval te maken met de nieuwe regels die op 1 juli 2015 ingaan. Maar ook na 1 januari 2016 gaan e een aantal zaken veranderen. Zie onder voor de veranderingen voor de WW-uitkering na 1 januari 2016.

De duur van de WW-uitkering wordt verkort

Als u op of na 1 januari 2016 werkloos wordt heef u minder lang recht op een WW-uitkering dan voor 2016. Volgens de oude regels die golden vóór 1 januari 2016 had u nog recht op maximaal 38 maanden WW-uitkering. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering verkort. De invoering hiervan verloopt stapsgewijs. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf. Uiteindelijk krijgt u vanaf 1 april 2019 nog maximaal 24 maanden een WW-uitkering.  Voor Werkgevers bestaat wel de mogelijkheid de WW-uitkering aanvullen tot maximaal 38 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen hier afspraken over vastleggen in de betreffende CAO.

Verandering in de opbouw van de WW-uitkering

U bouwt uw WW-rechten op als u werkt. De eerste 10 jaar krijgt u voor elk gewerkt jaar een maand WW-recht. Als u na 10 jaar werkloos raakt, heeft u recht op maximaal 10 maanden WW-uitkering. Echter na 10 jaar komt er voor ieder jaar dat u werkt nog maar een halve maand uitkeringsrechten bij. Werkt u bijvoorbeeld 18 jaar, dan heeft u recht op 10 x 1 maand + 8 x ½ maand = 14 maanden WW-uitkering. Let op: Alle WW-rechten die u heeft opgebouwd voor 1 januari 2016, blijven tellen voor 1 maand.

 

Reacties zijn uitgeschakeld.