Wijzigingen Wwz: de nieuwe WW

Aanpassingen Wet werk en zekerheid (Wwz): veranderingen in de nieuwe WW.

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) worden op verschillende punten wijzigingen ingevoerd in de WW. Per 1 juli 2015 krijgen alle werknemers die vanaf en WW-uitkering willen aanvragen te maken met de nieuwe regels. Alle uitkeringsgerechtigden die op 1 juli 2015 reeds een WW-uitkering ontvangen mrken niet van de wijzigingen in de WW.

Wat verandert er in de WW en per wanneer?  Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW).

De 3 hoofdpunten uit de nieuwe WW:

  • Mensen met een tijdelijk contract krijgen eerder zekerheid.
  • De ontslagprocedures worden duidelijker, eenvoudiger en sneller.
  • Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering in stappen ingekort.

tekst hieronder moet nog bewerkt worden:

Alles over de nieuwe WW:

Print

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor WW veranderd aanpassingen in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Hier vind u de belangrijkste veranderingen in de nieuwe WW:

Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet (WW).

Mensen met een tijdelijk contract krijgen eerder zekerheid.

De ontslagprocedures worden duidelijker, eenvoudiger en sneller.

Vanaf 2016 wordt de WW-uitkering in stappen ingekort.

 

Lees wat er in uw situatie verandert.

Ik ben werkloos vóór 1 juli 2015

Als u werkloos bent vóór 1 juli 2015 en u krijgt WW, verandert er op dit moment niets voor u. U kunt wel te maken krijgen met de nieuwe regels als uw situatie verandert.

)Er verandert op dit moment niets. Bent u werkloos en krijgt u nu een WW-uitkering? Of wordt u vóór 1 juli 2015 werkloos? Dan verandert er op dit moment niets voor u. Voor u gelden dezelfde, oude regels van de WW. U houdt ook dezelfde rechten en plichten.

(Klik om uit te klappen)Wanneer gelden de nieuwe regels wel voor mij?Heeft u op dit moment een WW-uitkering en vindt u een volledige baan? Dan stopt uw WW-uitkering. Als u op of na 1 juli 2015 opnieuw werkloos wordt, gelden de nieuwe regels van de Wwz misschien wel voor u. Als dat zo is, dan ontvangt u van ons een bericht met wat er voor u verandert. Lees wat er voor u verandert bij Ik word werkloos op of na 1 juli 2015.

Heeft u op dit moment een WW-uitkering en een baan? En wordt u vanuit deze baan na 1 juli 2015 volledig werkloos? Of raakt u na deze datum voor meer uren werkloos? Dan gelden voor u de nieuwe regels. Lees wat er voor u verandert bij Ik word werkloos op of na 1 juli 2015.

Bent u geholpen met deze informatie?Ja Nee Laat ons weten wat u mist of wat er beter kan op uwv.nl, zodat wij dat kunnen verbeteren. Wij sturen u geen antwoord, ook niet op vragen over uw eigen situatie. Bel hiervoor UWV Telefoon.Ik vind de informatie onvolledig. Ik vind de informatie onduidelijk. Dit is niet de informatie die ik zocht. De informatie is niet van toepassing op mijn situatie. Ik ben om een andere reden niet geholpen met deze informatie. Geef hieronder aan welke informatie u mist. Geef hieronder aan waarom u de informatie onduidelijk vindt. Geef hieronder aan welke informatie u zocht. Geef hieronder aan waarom de informatie niet van toepassing is op uw situatie. Geef hieronder aan waarom u niet geholpen bent met de informatie. (nog 250 tekens over) Niet alle velden zijn ingevuld. Bedankt voor uw reactie.

Ik word werkloos op of na 1 juli 2015

Wordt u op of na 1 juli 2015 werkloos? Dan krijgt u te maken met nieuwe regels van de Wwz. Lees hier wat er verandert per 1 juli 2015.

Betaling WW 1 keer per maand

Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand achteraf betaald. Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Voor WW-uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken.

De eerste betaling van uw WW-uitkering

Houd er rekening mee dat de eerste betaling van uw uitkering langer kan duren. De uitkering kan pas worden betaald na afloop van de maand als u uw formulier Inkomstenopgave heeft opgestuurd.

Voorbeeld opgeven inkomsten

U wordt op 1 juli werkloos en u heeft op 25 juni uw laatste loon gekregen. U kunt dan vanaf 1 augustus uw inkomsten over de maand juli doorgeven op het formulier Inkomstenopgave. U geeft uw inkomsten over juli uiterlijk 31 augustus aan ons door. De eerste betaling ontvangt u binnen 3 tot 10 dagen nadat wij uw formulier hebben ontvangen.

Opgeven en verrekenen van inkomsten

Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

 

Op dit moment wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015, blijft dit zo.

Geef uw inkomsten elke maand door

Als u een WW-uitkering heeft, geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten door. Dit doet u via Mijn UWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als u geen inkomsten heeft, bent u verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier. Wij verrekenen eventuele inkomsten en berekenen de hoogte van de uitkering.

Nadat wij het formulier van u hebben ontvangen, maken we binnen 3 tot 10 werkdagen uw WW-uitkering over. Wij betalen uw WW-uitkering pas als wij het formulier Inkomstenopgave van u hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de eerste betaling van uw uitkering daardoor langer kan duren. De uitkering kan pas worden betaald na afloop van de maand als u uw formulier Inkomstenopgave heeft opgestuurd.

Controleer uw gegevens

Veel gegevens staan al ingevuld op het formulier Inkomstenopgave. Controleer of uw inkomen klopt. Ook als u niet heeft gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had. Bent u werkloos en ziek? Ook dan moet u de gegevens controleren en aangeven of ze kloppen.

 

Papieren inkomstenformulier

Heeft u geen computer of kunt u niet met een computer omgaan? Dan kunt u uw inkomsten ook doorgeven met de papieren Inkomstenopgave. Dit formulier kunt u aanvragen door te bellen naar UWV Werknemerstelefoon via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). U krijgt het formulier dan thuisgestuurd.

Na 6 maanden is elk werk passend

Bent u langer dan 6 maanden werkloos? Vanaf 1 juli 2015 worden na een half jaar WW alle banen als passend gezien. Dat betekent dat u als werkzoekende na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met lager opleidings-, werk- en denkniveau. Als een werkgever u wil aannemen, dan moet u dit werk, met het salaris dat hierbij hoort, accepteren. Dit geldt ook als de reistijd langer is dan u gewend bent of als het om werk gaat voor minder uur per week.

WW vult inkomen aan

De WW-uitkering vult het inkomen aan als u als werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-uitkering. Daarmee loont het altijd om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan.

 

Heeft u een WW-uitkering en gaat u werken? En verdient u minder dan 87,5% van uw WW-maandloon? Dan houdt UWV 70% van uw inkomsten in op uw WW-uitkering. Dat betekent dat u 30% van uw inkomsten mag houden.

Heeft u een WW-uitkering en gaat u werken? En verdient u meer dan 87,5% van uw WW-maandloon? Dan eindigt uw recht op WW.

Rekenvoorbeeld

Stel, u verdiende € 2000 per maand voordat u werkloos werd. Dat is het maandloon waarop uw uitkering wordt gebaseerd. Uw WW-uitkering is 70% van uw maandloon. Dat is € 1400. U gaat weer aan het werk en verdient € 1000 per maand. Deze inkomsten worden afgetrokken van uw maandloon waarop uw uitkering werd berekend. Dus: € 2000 – € 1000. Uw uitkering wordt dan € 700. Dat is namelijk 70% van € 1000. Uw totale inkomen wordt dan: € 1000 + € 700 = € 1700. Dat is € 300 meer dan wanneer u niet aan het werk was gegaan.

Andere berekening dagloon

De berekening van het dagloon van uw WW-uitkering verandert. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering.

Het dagloon is de basis voor de berekening van uw WW-uitkering. Voor het berekenen van uw dagloon kijken we vanaf 1 juli 2015 naar het sv-loon dat u verdiende in een periode van een jaar voordat u werkloos werd. Ook als u dit loon bij verschillende werkgevers heeft verdiend. Of als u dit loon heeft verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever. Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald.

Let op: bent u ziek geweest in het jaar voordat u werkloos werd? Dan kan uw WW-uitkering lager zijn.

Als u een jaar of korter heeft gewerkt

Heeft u een jaar of korter gewerkt? Dan wordt het dagloon van uw WW-uitkering lager dan het gemiddelde loon per dag dat u verdiende bij uw werkgever(s). Dat komt doordat we het gemiddelde loon over het hele jaar nemen. We delen het loon dat u heeft verdiend door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar). Zo komen we tot een gemiddeld dagloon.

Garantiedagloon

Stel: u kunt in dienst komen bij een werkgever maar u verdient dan een lager inkomen dan daarvoor. U wilt voorkomen dat u werkloos raakt of blijft en u accepteert deze baan. Wordt u daarna (opnieuw) werkloos? Dan geldt mogelijk het garantiedagloon WW. Bij het garantiedagloon nemen we uw oude, hogere inkomen als basis voor uw WW-uitkering. In dit geval is uw WW-uitkering dan ook hoger dan als de WW-uitkering gebaseerd zou zijn op het nieuwe, lagere inkomen.

Van baan naar baan en daarna WW

Bent u van de ene werkgever in dienst gekomen bij een andere werkgever? En wordt u daarna werkloos? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon WW:

 

U heeft minimaal 1 jaar bij uw vorige werkgever gewerkt.

Aansluitend op deze baan heeft u 1 of meer banen gehad waardoor u toen niet werkloos bent geworden.

Uw laatste baan is geëindigd binnen 54 weken na de beëindiging van uw vorige baan met een hoger loon.

Voorwaarden garantiedagloon als u vanuit de WW gaat werken

Gaat u vanuit de WW aan de slag bij een werkgever en wordt u daarna weer werkloos? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon:

 

U heeft minimaal 1 jaar gewerkt in uw oude baan, voordat u werkloos werd.

Na deze baan had u recht op een WW-uitkering.

U gaat in een nieuwe baan werken waardoor uw WW-uitkering eindigt.

U wordt werkloos, uw vorige WW-uitkering wordt niet voortgezet, maar u heeft wel recht op een nieuwe WW-uitkering.

Deze nieuwe uitkering start binnen 1 jaar na het begin van de vorige WW-uitkering.

Let op: deze voorwaarden gelden alleen voor u als u op of na 1 juli 2015 (opnieuw) werkloos wordt.

 

(Klik om uit te klappen)Sollicitatieplicht

Als u een WW-uitkering krijgt, heeft u ook plichten, zoals een sollicitatieplicht. Ook als u naast uw WW-uitkering een baan heeft. Heeft u een nieuwe baan? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door met via Mijn UWV met het wijzigingsformulier.

Uitzondering

U heeft tijdelijk geen sollicitatieplicht als u hetzelfde aantal uren werkt als in uw oude baan, als u meer werkt dan in uw oude baan of als u 36 uur of meer werkt. Dit is maximaal 3 maanden, daarna geldt de sollicitatieplicht weer.

 

 

Reacties zijn uitgeschakeld.