recht op WW-uitkering

Kan ik wel aanspraak maken op een WW-uitkering?

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering? Om vast te stellen of u recht heeft op een WW-uitkering zal het UWV beoordelen of u voldoet aan de eisen die hiervoor bestaan. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u voor het UWV voldoen aan een aantal wettelijk vastgestelde voorwaarden. Zie onder de eisen die gelden om recht te hebben op een WW-uitkering van UWV.

Recht op WW-uitkering:

De Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering zijn:

 Verzekerd zijn tegen werkloosheid

recht op WW en recht op WW-uitkeringDe basis eis om recht te hebben op een WW-uitkering is dat u verzekerd bent tegen tegen werkloosheid. Als u in loondienst heeft gewerkt is dit vrijwel altijd het geval. Er is immers ook maandelijks premie voor betaald. Zelfstandigen en zzp’ers is deze verzekering niet vanzelfsprekend maar  dienen zich vrijwillig te verzekeren tegen werkloosheid.

 Verlies van minimaal 5 uren per week

Daarnaast vereist WW-wetgeving is dat u 5 uur werk of meer verliest per week. Daarnaast ontvangt u ook geen loondoorbetaling over deze niet gewerkte uren. Dus zelfs als u slechts als u een gedeeltelijk werkloos wordt heeft u recht op WW-uitkering (mits u aan de overige eisen voldoet uiteraard). In geval u voor uw werkloosheid minder dan 10 uur per week werkte geldt de ‘5 uren eis’ niet, in dat geval wordt u aangemerkt als werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren kwijtraakt. Overuren of incidenteel extra gewerkte uren tellen ook meetellen in deze berekening.

 Direct beschikbaar zijn voor betaald werk

UWV eist van u dat u per direct beschikbaar bent voor werk en dat u zichzelf ook beschikbaar houdt voor werk. U begrijpt dat het de bedoeling is dat direct aan een nieuwe baan kunt beginnen als deze u wordt aangeboden. Uw beschikbaarheid voor werk is echt van belang voor uw recht op WW-uitkering. Op vakantie gaan met behoud van WW-uitkering is uiteraard wel mogelijk, ook daar zijn weer spelregels voor vastgelegd.

 In laatste 36 weken minstens 26 weken hebben gewerkt

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een vereiste dat u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt heeft. In geval van twijfel kunt u mogelijk op loonstroken of uren-opgaven van de afgelopen 9 maanden terugvinden of u aan deze eis voldoet.

 Geen schuld aan werkloosheid

Daarnaast is een vereiste dat u buiten uw eigen schuld werkloos bent geworden. Als u door eigen handelen schuldig bent aan uw werkloosheid kan dit gevolgen hebben voor uw rechten op een WW-uitkering. In de praktijk is dit het geval u zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging, diefstal, geweldpleging of seksuele intimidatie, hierdoor kunt u uw recht op WW-uitkering verspelen. Het UWV zal per individueel geval de eigen schuld aan werkloosheid zal per geval beoordelen. Het beoordelen hiervan zal uiteraard zeer zorgvuldig gebeuren.                                                                                                  

                                       Direct aanvragen WW-uitkering?

Home Overheid-uitkering                                                                                                         Home UWV

Reacties zijn uitgeschakeld.