betaaldatum WW-uitkering

Betaaldatum WW-uitkering 2022

betaaldatum ww-uitkering, betaaldatum WAO-uitkering, betaaldatum WAZ-uitkering Wanneer wordt mijn WW-uitkering overgemaakt? De betaaldatum WW-uitkering kan per persoon verschillen. Lees verder onder bij de situatie welke voor u van toepassing is.

In de nieuwe situatie vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt daarom vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. Als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon zal de WW-uitkering worden stopgezet. Momenteel wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren.

Maandelijks uw inkomsten aan UWV doorgeven

man die iemand ontslaat

Als u een WW-uitkering heeft aangevraagd geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten aan het UWV door. Hiervoor gaat u naar MijnUWV en vult vervolgens het formulier Inkomstenopgave in. Grootste wijziging met de ‘oude’ WW is dat ook als u geen inkomsten heeft u verplicht bent dit formulier in te vullen. UWV zal de inkomsten die u hier heeft vermeld verrekenen met de hoogte van de uitkering.  Pas nadat u het formulier Inkomstenopgave heeft ingevuld zal UWV tot betaling van de WW-uitkering overgaan (dit kan 3 tot 10 werkdagen duren). U dient er daarom rekening mee te houden dat de eerste betaling van uw uitkering daardoor langer kan duren. De uitkering zal immers pas door UWV worden betaald na afloop van de maand als u uw formulier Inkomstenopgave heeft opgestuurd op MijnUWV.

Veel gegevens staan al vooraf ingevuld op uw formulier Inkomstenopgave. U bent zelf wel verplicht te controleren of deze kloppen. Controleer of uw inkomen klopt. Ook als u niet heeft gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had. U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u uiteindelijk indient middels het formulier Inkomstenopgave

Indien u niet in het bezit bent van een computer of laptop kunt u uw inkomsten ook doorgeven met de papieren Inkomstenopgave. Dit formulier kunt u aanvragen door te bellen naar UWV Werknemerstelefoon via 088 – 898 92 94 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). U krijgt het formulier dan z.s.m. thuisgestuurd.

betaaldatum ww-uitkeringOmdat de betaaldata WW-uitkering per persoon anders zijn adviseren wij u voor de exacte betaaldatum van uw uitkering dan ook in te inloggen met uw DigiD op de ‘Berichtenbox’ vanuit de omgeving ‘Mijnoverheid’. Hier krijgt u inzicht in betaalspecificaties en geplande betalingen van onder andere SVB, UWV, Belastingdienst en alle aangesloten Nederlandse gemeenten.   

 

Als de betaling te lang op zich laat wachten

Wij adviseren u ook altijd direct met UWV contact op te nemen als de betaling te lang duurt. Kan UWV in uw geval nog geen toezegging doen over de betaaldatum WW-uitkering het moment van betaling omdat de beoordeling nog niet is voltooid is een geldlening mogelijk een uitkomst. Pas wel op dat u geen hogere verplichtingen of leningen aangaat dan u redelijkerwijs kunt aflossen. Ook bieden vele gemeenten de burgers ondersteuning met tijdelijk krediet via een Sociale Lening of een Kredietbank. Of uw gemeente deze mogelijkheden biedt kunt u nalezen op de website van uw gemeente.  Klik hier voor alle informatie over voorschot of geldlening.

Te weinig of te veel WW-uitkering ontvangen?

Als u van mening bent dat u te weinig WW-uitkering heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de UWV Telefoon Werknemers via 088 – 898 92 94 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).  UWV zal zo spoedig mogelijk onderzoek opstarten om na te gaan of u inderdaad te weinig WW heeft ontvangen. Als na onderzoek blijkt dat u inderdaad te weinig geld heeft gekregen maakt UWV dit ontbrekende bedrag zo spoedig mogelijk over.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat UWV een te hoog bedrag aan u heeft overgemaakt en u teveel WW-uitkering heeft ontvangen. Geef dit dan ook zo spoedig mogelijk door aan UWV. Uiteraard moet u het te veel betaalde bedrag aan WW-uitkering terugbetalen. Als UWV zelf ontdekt dat u teveel aan WW-uitkering heeft ontvangen krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U moet dit bedrag dan binnen 6 weken na ontvangst van de schriftelijke berichtgeving terugbetalen aan UWV.
Als u niet in staat bent dit in 1 keer terug te betalen kunt u UWV schriftelijk verzoeken om een betalingsregeling. In uw voorstel staat o.a.:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • maand waar betaling is misgegaan
  • hoeveel u per maand kunt terugbetalen;

U kunt deze brief sturen naar het adres dat vermeld is op de brief waarin UWV u heeft verzocht tot terugbetaling. Voor de volgende betaaldatum WW-uitkering heeft dit geen gevolgen..

Home Overheid-uitkering                                          Home UWV                                 WW-hoofdpagina

Reacties zijn uitgeschakeld.