Wat te doen bij ontslag?

Wat te doen bij (dreigend) ontslag?

Voor iedereen die ontslagen wordt of dreigt te worden ontslagen zijn er veel vragen. Werkgevers en HR afdelingen van bedrijven kennen precies de ‘spelregels’ en hebben er vaak al veel ervaring mee. Maar u, degene die het raakt moet alles maar uitzoeken. Hier hopen we u informatie te vertrekken en van advies te voorzien om hier beter mee om te gaan. Alles over het aanvragen van een WW-uitkering bij UWV of bijstandsuitkering van uw gemeente kunt u lezen door hierop te klikken.

Niet eens met uw ontslag?

Als uw werkgever u ontslagen heeft of dreigt u te ontslaan bestaat in Nederland de mogelijkheid om dit bij de kantonrechter aan te vechten. U kunt na uw ontslag recht hebben op een WW-uitkering en ook vaak aanspraak maken op een transitievergoeding van uw (ex-) werkgever. 

 Ontslagprocedure kantonrechter

Vanaf 1 juli 2015 is de ontslagprocedure via de kantonrechter alleen nog mogelijk bij ontslag wegens andere redenen dan bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld, als de relatie tussen u en uw werkgever is verstoord, of als u onvoldoende functioneert. Ontslag gaat ook via de kantonrechter als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt die niet tussentijds kan worden opgezegd en u wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Transitievergoeding bij ontslag

Als u wordt ontslagen, heeft u vanaf 1 juli 2015 recht op een vergoeding bij ontslag. Dit heet de transitievergoeding. De transitievergoeding is de opvolger van de voorheen vaak gehanteerde ‘Kantonrechters formule’.  Wij adviseren u om nooit direct akkoord te gaan met een geboden ontslagvergoeding maar deze eerst te vergelijken met de wettelijke transitievergoeding waar u recht op heeft.  U kunt hiervoor juridische hulp inroepen van een advocaat of jurist maar ook zelf is het prima mogelijk de transiitvergoeding te berekenen met één van de vele tools.

Vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid werkgever

Is uw ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.

Bent u korter dan 2 jaar in dienst geweest bij uw werkgever? Dan maakt u geen aanspraak op een transitievergoeding bij ontslag. Wel kan de rechter ook in dat geval een vergoeding toekennen als uw ontslag ernstig te verwijten is aan uw werkgever.

Hoger beroep en cassatie bij ontslag

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Dan kunt u hoger beroep (en cassatie) instellen.
Heeft de kantonrechter de opzegging in stand gelaten of uw arbeidsovereenkomst ontbonden? Dan zult u in afwachting van de procedure in hoger beroep wel al op zoek moeten gaan naar een andere baan.

WW-uitkering na ontslag

Na ontslag kunt u recht hebben op een WW-uitkering. UWV beoordeelt dit. Heeft u geen recht op een WW-uitkering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Uitkering wegens betalingsonmacht

Bent u ontslagen omdat uw werkgever financiële problemen heeft? Dan kunt u recht hebben op een uitkering wegens betalingsonmacht. U kunt voor deze uitkering bij UWV terecht.

Reacties zijn uitgeschakeld.