Wajong-uitkering

Ik wil een Wajong uitkering aanvragen

U wilt bij UWV een Wajong-uitkering aanvragen? Hier vind u alle informatie om een Wajong-uitkering te kunnen aanvragen. U vindt hier alle regels en voorwaarden waar u aan moet voldoen om voor een Wajong uitkering in aanmerking te komen. Het is er door alle wetswijzigingen niet duidelijker op geworden dus we adviseren u even rustig de tijd te nemen hiervoor.

Wajong uitkering aanvragen Wajong Participatiewet aanvragenDe Wajong is bedoeld voor personen die al op jonge leeftijd beperkt zijn door handicap of ziekte. Zij kunnen vanaf hun 18e verjaardag in aanmerking komen voor een Wajong uitkering.  Om te beginnen de hoofdpunten van de Wajong kort uitgelegd. De Wajong-uitkering is een uitkering namens de ‘wet Wajong’ : Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Wajong vraagt u direct aan op de website van UWV

De hoofdeisen om aanspraak te maken op een Wajong uitkering

U heeft tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 Wajong heeft aangevraagd, en bent al vóór 2015 18 jaar geworden. In dit geval valt u onder de ‘oude Wajong regels’ (hier komen we straks op terug).

Vraag u pas vanaf 2015 een Wajong-uitkering aan of wordt in 2015 pas 18 jaar? In dat geval zijn de Wajong 2015 regels voor u van toepassing. Als u niet meer kunt werken kunt u een Wajong uitkering aanvragen.

U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als u:

  • Gedurende 52 aaneengesloten weken voor uw aanvraag niet in staat om 75% of meer van het minimum(jeugd)loon te verdienen. Dit uiteraard ten gevolge van uw langdurige ziekte, beperking of een handicap.
  • De verwachting is dat u niet binnen 1 jaar volledig herstelt van uw ziekte, beperking of handicap.
  • U woont in Nederland en bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
  • Daarnaast verwacht UWV dat uU houdt zich aan de plichten die voor u van toepassing zijn bij nieuwe Wajong.

Als uw aanvraag bij UWV is ontvangen volgt de beoordeling. Aan de hand van uw persoonlijke situatie en (herstel-)mogelijkheden zal UWV een beoordeling maken van UWV beperking en eventueel resterende arbeidsvermogen.

Lees verder onder voor uw persoonlijke situatie

U bent niet meer in staat om te werken

Als u niet in staat bent om te werken en ook in de toekomst vermoedelijk niet kunt werken kunt u een beroep doen op de Wet Wajong voor een Wajong uitkering. U komt dan in aanmerking voor eenuitkering die is gebaseerd op 75% van het minimumloon of het minimumjeugdloon (afhankelijk van uw leeftijd)

Als UWV beoordeelt dat u recht heeft op Wajong, gaat de uitkering in op de datum waarop UWV uw aanvraag heeft ontvangen.

U ontvangt de Wajong uitkering met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de aanvraag bij UWV is binnen gekomen. Mits UWV uw Wajong aanvraag heeft goedgekeurd uiteraard.

U bent nog wel in staat om gedeeltelijk te werken

U kunt door uw handicap, beperking of ziekte misschien moeilijk werk vinden en behouden. Ook dan kunt u een Wajong uitkering aanvragen.

Als u slechts beperkt mogelijkheden heeft om te werken kunt u ook een UWV-uitkering aanvragen bij het UWV. Ook hier is weer een splitsing tussen oude en nieuwe situatie.

Oude Wajong: Aanvragen die t/m 9 september 2014 bij UWV zijn ingediend. Hierna valt u onder de regels van de Nieuwe Wajong.

Als uw situatie beoordeeld is door het UWV en UWV besluit dat u toch (beperkte) mogelijkheden heeft om te werken dan kunt u rekenen op ondersteuning vanuit het UWV. UWV ondersteunt u bij het vinden en behouden van betaald werk. Ook als u te weinig verdient door uw beperking kan een aanvullende Wajong uitkering voor extra inkomsten zorgen.

Valt u onder de regels van de nieuwe Wajong dan kun u alleen een Wajong-uitkering ontvangen als u niet in staat bent om te werken, zowel nu als in de toekomst.

Ben u nog wel in staat om (gedeeltelijk) te werken? In dat geval komt u onder de nieuwe Wajong wet niet meer in aanmerking voor een Wajong-uitkering van het UWV. In dat geval verwijzen wij u door naar uw gemeente voor hulp bij het vinden van werk of het volgen van een studie.

Beslissing van UWV over mijn Wajong-aanvraag

Nadat het UWV uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging Wajong-aanvraag. De volgende stap is dat u van het UWV een uitnodiging krijgt voor een gesprek met een arbeidsdeskundige van UWV of een keuringsarts. Binnen 14 weken na de ontvangstbevestiging, ontvangt u van UWV de beslissing over uw aanvraag de post.

In deze brief met de beslissing staat of u van UWV een Wajong-uitkering ontvangt en hoe hoog de maandelijkse uitkering is (bruto) . De hoogte van de netto-uitkering is vindt u terug in de betaalspecificatie. De betaalspecificatie Wajong ontvangt als UWV uw vanaf de eerste uitbetaling van uw Wajong-uitkering.

Werken en Wajong-uitkering

 Als u nog in afwachting bent van de beslissing van UWV op uw aanvraag Wajong-uitkering kunt u zelf uiteraard wel rondkijken naar passend werk. Misschien bent u niet geschikt voor bepaalde lichamelijke arbeid maar bent u prima in staat op bijvoorbeeld Thuiswerk of vertaalwerkzaamheden te doen.

Inkomensondersteuning UWV

Ik krijg geen Wajong-uitkering, wat nu? Als u door aanpassing van de Wet Wajong 2015 niet in aanmerking komt voor een Wajong uitkering zijn er nog andere mogelijkheden voor inkomensondersteuning.

UWV gaat hierbij uit van uw resterende mogelijkheden. UWV kijkt dus wat uw mogelijkheden zijn en wat u wél kunt. UWV helpt u bij het vinden van werk dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. In de wet Arbeidsondersteuning is ook wettelijk bepaald dat UWV u dient te ondersteunen om aan de slag te gaan en te blijven.

Voorbeelden van hulp bij door het UWV

UWV bepaald in overleg met u welke hulp u nodig heeft en waar UWV u kan helpen. Deze afspraken worden vastgelegd in uw Participatieplan. Hierin staat u UWV u begeleid naar werk. Bijvoorbeeld door sollicitatietraining, persoonlijke begeleiding met een jobcoach, eventuele aangepaste werkplek of vervoer ib verband met uw handicap of beperking.

Daarnaast biedt UWV werkgevers voordelen en vrijstellingen als zij u in dienst nemen. Ook uw cursussen en opleidingen kunnen door UWV betaald worden.

Wajong uitkering Tips:

Doorgeven van wijzigingen voor uw WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering kunt u via de site www.werk.nl. Hier kunt u ook vacatures en sollicitatietips vinden.

Op ons nationale Verzamelplatform Overheid-uitkering ziet u rechts in de balk ook sollicitatietips, en actueel vacatureaanbod speciaal geselecteerd voor mensen in een uitkeringssituatie.

Reacties zijn uitgeschakeld.