Voorschot uitkering of geldlening

Recht op een voorschot uitkering bij UWV of gemeente

Goedkope geldlening of een voorschot op uw uitkering? Wat is het slimste?  Verwacht u financieel in de problemen te komen als de eerste betaling van uw uitkering lang op zicht laat wachten? Bijvoorbeeld omdat u de rekeningen voor electriciteit, gas, hypotheek of huur niet meer op tijd kunt betalen. In dat geval is het altijd mogelijk om bij UWV een voorschot op uw uitkering aan te vragen. UWV zal per individueel geval bepalen of u in aanmerking komt voor een voorschot. Het bedrag dat u als voorschot kunt krijgen van UWV is altijd lager dan de WW-uitkering die UWV verwacht te gaan uitbetalen over de eerste periode. UWV doet dit om te voorkomen dat u later een bedrag moet terugbetalen en daardoor financieel in moeilijkheden geraakt.

geldlening of voorschot uitkering bij UWV of gemeente. Goedkoop geld lenenWilt u een voorschot op uw bijstandsuitkering /WWB dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente waar u woont. Zowel bij de gemeente en het UWV geldt: Een voorschot op uw eerste betaling is meestal geen probleem omdat de gemeente of het UWV begrijpt dat u geen inkomen heeft zolang uw aanvraag nog in behandeling is. Heeft u al een lopende maandelijkse uitkering dan is het een stuk lastiger een voorschot op uw uitkering te krijgen, een andere optie is dat een goedkope lening af te sluiten buiten uw gemeente of het UWV om. Dit is vaak stukken goedkoper dan rood staan op uw lopende bankrekening of aanmaningskosten of incassokosten als u rekeningen te laat betaald.

Lees onder verder hoe u een voorschot uitkering kunt aanvragen bij UWV of bij uw gemeente of een goedkope geldlening kunt afsluiten.

Hoe vraag ik een voorschot uitkering aan bij UWV? 

U kunt in principe alleen een voorschot bij UWV aanvragen voor de eerste betaling van uw WW-uitkering. Een voorschot vraagt u bij UWV aan via UWV Telefoon Werknemers. Uw eerste uitbetaling van de uitkering is uiteraard lager als u een voorschot heeft gekregen, hier dient u de eerste maand rekening mee te houden.

Recht op een voorschot Bijstandsuitkering per gemeente

Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u uiteraard eerst de beslissing van de gemeente afwachten voor de eerste betaling volgt. Gedurende deze periode krijgt u in principe in de meeste gevallen wel een voorschotuitkering uitgekeerd. Dit voorschot wordt door uw gemeente binnen vier weken na uw aanvraag aan u uitbetaalt en daarna volgt de betaling iedere vier weken. Maar ook alleen als u tijdig alle gegevens en informatie bij uw gemeente heeft aangeleverd. Het voorschot is minstens 90% van de bijstandsuitkering waar u volgens de berekening van de gemeente vermoedelijk recht op heeft.

In de onderstaande gevallen heeft u ook géén recht op een voorschot uitkering van uw gemeente:

  • U geeft de gemeente belangrijke gegevens niet op tijd of onvolledig waardoor vaststelling van uw rechten op een uitkering niet mogelijk is.
  • U werkt niet voldoende mee aan verder onderzoek van de gemeente naar uw bijstandsrechten.
  • Op basis van de gegevens waar de gemeente over beschikt verwacht de gemeente dat u geen rechten zult hebben op een bijstandsuitkering en uw aanvraag waarschijnlijk wordt afgewezen.

Niet eens met afwijzing voorschot?

Wordt u verzoek tot een voorschot Bijstandsuitkering afgewezen dan kunt u helaas geen bezwaar maken tegen deze beslissing bij de gemeente zelf. In uiterste geval kunt u de voorzitter van gedeputeerde staten schriftelijk verzoeken om uw zaak te beoordelen en hier een bindende uitspraak over te doen. De voorzitter zal dan beoordelen of de gemeente gelijk heeft of dat de gemeente u toch een voorschot op uw bijstandsuitkering moet geven. Ook tegen deze beslissing is geen bezwaar mogelijk, de enige optie die overblijft is dan om geld te lenen. Dit is zeker aan te bevelen als u niet de tijd heeft om de langdurige bezwaarprocedures af te wachten. Nadeel van een geldlening is wel dat dan enkele procenten rente in rekening worden gebracht, maar dat is nog altijd stukken voordeliger dan rood staan op uw bankrekening (banken rekenen voor rood staan vaak meer dan 10% tot 12% rente terwijl een kortlopende lening vaak rond 5% mogelijk is). En boetes of aanmaningskosten voor te laat betalen wilt u natuurlijk helemaal vermijden.

Geldlening zo snel en goedkoop mogelijk

Als u een voorschot uitkering heeft ontvangen zult u dit voorschot toch op korte termijn al terug moeten betalen. Uw gemeente kan besloten hebben dat uw voorschot wordt verrekend met uw bijstandsuitkering als u deze gaat ontvangen, dan betekent vaak een tekort in de 2e of 3e maand. Een andere optie is om niet de trage procedures bij UWV of gemeenten af te wachten en een geldlening aan te vragen bij een commerciële aanbieder. Voordeel is dat u vaak snel over het geld kunt beschikken. Let wel op dat u niet teveel geld leent en probeer te bedenken welk bedrag u kunt terugbetalen met uw uitkering.

Let op: geld lenen kost altijd geld. Maar bij kleine bedragen kan een geld lenen stukken voordeliger zijn dan rood staan op uw bankrekening. Maar achterstanden in huur, energie of ziektekostenverzekering zijn vaak vele malen duurder dan een geldlening. Te laat betaalde rekeningen betekenen vaak een hoge boete en soms kosten voor aanmaning of deurwaarder. Een geldlening met lage rente is dan een snelle en voordelige oplossing. Zie de site aanbiedingen van geselecteerde partijen voor meer informatie over een goedkope lening. We adviseren uw wel om meerdere aanbieders met elkaar te vergelijken. Soms kan het de moeite waard zijn om van 3 à 4 partijen de site even te bekijken en aanbiedingen te vergelijken.

                                                   Meer: Vraag vrijblijvend kosteloos informatie aan?

Betaaldata Bijstandsuitkering per gemeente              Betaaldata overige uitkeringen             Home              UWV home

Reacties zijn uitgeschakeld.