Participatiewet

Participatiewet vervangt Wajong

Wajong uitkering aanvragen Wajong Participatiewet aanvragenDe Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de ‘oude’ Wajong. Deze wijziging heeft niet alleen gevolgen voor nieuwe aanvragen, ook mensen met een Wajong uitkering die al is ingegaan voor invoering van de Participatiewet in 2015 krijgen te maken met wijzigen.

Wat zijn de gevolgen van de Participatiewet voor mijn situatie?

Participatiewet: wat betekenen de wijzigingen 2015 voor de Wajong

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht gegaan, het doel dat de overheid met de Participatiewet hoopt te bereiken is dat mensen met een ziekte of een geestelijke of lichamelijke handicap en mensen met een bijstandsuitkering die nog (gedeeltelijk) in staat zijn om te werken ook daadwerkelijk sneller en gemakkelijker betaalde arbeid gaan verrichten.(participeren).

Ik heb nog een Wajong-uitkering, wat betekent de Participatiewet voor mij?

Had u op 1 januari 2015 al Wajong? Dan zijn onderstaande punten voor u van toepassing:

 • Als u aan de van vóór 2015 voorwaarden blijft voldoen, behoudt u gewoon uw Wajong-uitkering. Het UWV gaat in de periode januari 2105 tot en met december 2018 alle lopende Wajong-dossiers opnieuw beoordelen. Als u al vóór 1 januari 2010 een Wajong-uitkering had aangevraagd valt u onder de oude Wajong wetgeving. UWV gebruikt bij het opnieuw beoordelen van uw persoonlijke mogelijkheden zo veel mogelijk de gegevens die reeds bij UWV bekend zijn. Mogelijk wordt u door UWV uitgenodigd om langs te komen voor een gesprek als UWV nog aanvullende informatie nodig heeft. UWV zal u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen als dit in uw geval van toepassing is.
 • Als u al een Wajong-uitkering had aangevraagd in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 en bent u daarnaast ook vóór 2015 18 jaar geworden? In dat geval valt u onder de nieuwe Wajong. Dat betekent dat u bij uw keuring al bent beoordeeld op uw mogelijkheden om te kunnen werken. U ontvangt van UWV een brief om deze beoordeling te herbevestigen.
 • Als UWV echter van mening is dat u (gedeeltelijk) kunt werken, dan ontvangt u vanaf 2018 een lagere uitkering. Deze uitkering zal maximaal 70% van het minimumloon bedragen (in de huidige situatie is dit nog maximaal 75%).
 • Als blijkt dat u op lange termijn niet meer in staat zult zijn om te werken blijft de hoogte van uw uitkering wel maximaal 75% van het minimumloon.

Een Wajong uitkering aanvragen of meer informatie

WW-uitkering aanvragen hoogte en duur WW-uitkeringEen Wajong-uitkering wordt in nieuwe gevallen alleen nog toegekend als u op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen, en daardoor nooit meer in staat zult zijn om te werken. Als u een ziekte of handicap heeft en hierdoor moeite heeft bij het krijgen van werk kunt u bij UWV een ‘Beoordeling Arbeidsvermogen aanvragen’. UWV zal dan laten beoordelen wat uw mogelijkheden zijn om nog te werken, oftewel de mate van uw arbeidsvermogen. De uitkomst van deze onafhankelijke beoordeling bepaalt of het UWV of uw gemeente u ondersteuning kan bieden bij het vinden van betaald werk of andere vorm van inkomen.

Is UWV van mening dat u nog wel arbeidsvermogen heeft maar hierbij hulp of begeleiding nodig heeft? In dat geval is er de mogelijkheid om bij het verkrijgen van werk en inkomen ondersteuning te ontvangen van de gemeente. UWV beoordeelt ook of u in aanmerking komt voor een Indicatie banenafspraak. U komt in aanmerking  voor een indicatie banenafspraak als u door een ziekte of ten gevolge van uw handicap niet in staat bent om minimaal maandelijks het wettelijk minimumloon te verdienen. U wordt dan opgenomen in het doelgroepregister.

Beoordeelt UWV echter dat u geheel geen arbeidsvermogen heeft? Dan heeft u recht op een maandelijkse Wajong-uitkering krijgen van UWV. Zie verder op deze site voor verdere uitleg.

Voorschot op eventuele uitkering nu vast aanvragen? Klik hier.

Bespaar honderden euro’s per jaar, doe net als ruim 900.000 andere Nederlanders en sluit u vandaag nog aan bij ‘Sloop de Crisis”.  klik hier: sloopdecrisis.nl

Iedereen die in dienstverband is bij een werkgever en vervolgens ziek wordt en na 2 jaar ziekte nog steeds voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is, kan onder de Participatiewet aanspraak maken op een WIA-uitkering. De afkorting WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Om het nog iets ingewikkelder te maken zijn er 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Hieronder zullen we duidelijk uitleggen wat het precies betekent, dus laat niet afschrikken door alle afkortingen. Lees het gewoon eens rustig door.

WGA-uitkering (WIA)

Als UWV van mening is dat u nog wel gedeeltelijk kunt werken dan kunt u onder de Participatiewet aanspraak maken op een WGA-uitkering. In de praktijk ontvangt u van  UWV dan meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Daarna volgt de loonaanvullinguitkering (LAU) óf de vervolguitkering (VVU). U ontvangt van UWV schriftelijk de beslissing over uw uitkering waarin staat vermeld welke uitkering u krijgt.

Als u na 2 jaar ziekte een WGA krijgt, ontvangt u altijd eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Deze tijdelijke LGU uitkering is gebaseerd op onder andere uw vroegere loon, uw arbeidsverleden en uw huidige loon. De duur van de LGU-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt.

Minder dan 26 weken gewerkt?

Let op: Als u in de laatste 36 weken voor u ziek werd minder dan 26 weken heeft gewerkt dan heeft u geen recht op een loongerelateerde uitkering. Onder de Participatiewet komt u dan in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

WW-uitkering en 2 jaar ziek

Als u van UWV een WW-uitkering ontving in de periode vóórdat u ziek werd dan heeft u na 2 jaar ziekte recht op een loongerelateerde WGA-uitkering.

Als u WGA ontvangt u meestal de eerste periode een loongerelateerde uitkering. Welke uitkering u daarna krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie op dat moment: Misschien heeft u dan wel weer gedeeltelijk weer werk en verdient u een bepaald inkomen. De arbeidsdeskundige van UWV heeft immers vastgesteld hoeveel u zelf kunt verdienen. Als u van dit bedrag minstens de helft zelf kunt verdienen krijgt u voor het andere gedeelte een loonaanvullingsuitkering (LAU).

Verdient u minder dat het vastgestelde loon?

Bij de loonaanvullingsuitkering is het onder de Participatiewet voor UWV belangrijk dat u werkt voor zover dat mogelijk is. Verdient u momenteel geen loon, maar is UWV van mening dat u dat op basis van uw arbeidsvermogen wél zou kunnen dan krijgt u van UWV de veel lagere vervolguitkering (VVU). Ook in het geval dat u minder dan de helft verdient dat wat volgens de arbeidsdeskundige van UWV kan verdienen krijgt u van UWV de veel lagere vervolguitkering (VVU). Uw totale inkomen kan dan sterk dalen, u ziet hier de negatieve gevolgen van de Participatiewet zoals deze in 2015 is ingevoerd. We hopen dat er spoedig wijzigingen worden aangebracht aan de huidige Participatiewet om dit soort situaties te voorkomen.

Uw uitkering kan maandelijks wijzigen

Een gevolg van de Participatiewet is dat UWV per maand beoordeeld of u recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Daarom is het van belang dat u wijzigingen in inkomsten altijd tijdig aan UWV doorgeeft. Zo krijgt u direct de uitkering waar u recht op heeft en voorkomt u een eventuele terugbetaling.

Kunt u nu nog maximaal 20% van uw oude loon verdienen maar is er uitzicht dat u in de toekomstmeer kunt gaan verdienen. Dan kunt u aanspraak maken op een loonaanvullingsuitkering.

Een vervolguitkering (VVU)

UWV heeft door een arbeidsdeskundige laten vaststellen hoeveel u zelf nog kunt verdienen. Verdient u niets of minder dan 50% hiervan dan krijgt u een vervolguitkering (VVU). Deze vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen voorheen minder dan het minimumloon dan zal UWV uw VVU-uitkering baseren op uw vroegere loon. Met een vervolguitkering heeft u per maand dus een lager inkomen dan met een loonaanvullingsuitkering.

UWV beoordeeld per maand of u recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Geef daarom wijzigingen in inkomsten altijd tijdig door aan UWV. Zo bent u er zeker dan dat u na invoering van de Participatiewet ook de uitkering krijgt waar u recht op heeft.

Toeslag aanvragen bij UWV

let op: Komt uw inkomen met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor uw situatie geldt? Neem dan contact op met UWV voor een aanvullende inkomenstoeslag.

Inkomsten welke geen invloed hebben op uw WGA-uitkering

De volgende inkomsten hebben geen invloed op uw WGA-uitkering:

 • het inkomen van uw eventuele partner
 • uw vermogen
 • kinderalimentatie of partneralimentatie
 • kinderbijslag
 • de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk als deze niet hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar.

IVA-uitkering (WIA)

U heeft recht op een IVA-uitkering als de kans klein is dat u weer aan het werk gaat.

Hoogte IVA-uitkering

Met een IVA-uitkering is de hoogte van uw inkomen altijd minstens 75% van het WIA-maandloon. Dit percentage blijft gelijk, hierdoor heeft u een stuk financiële zekerheid. Mocht u met een IVA-uitkering toch mogelijkheden zien om geld te verdienen en weer te gaan werken (al is het maar voor enkele uren per week) dan is dat altijd mogelijk. Dankzij de nieuwe Participatiewet zal uw totale inkomen dus altijd hoger worden als u weer gaat werken.

Inkomsten die niet van invloed zijn op uw IVA-uitkering

Er zijn enkele inkomsten die géén invloed hebben op de hoogte van uw IVA-uitkering:

 • het inkomen van uw partner;
 • uw vermogen
 • kinderalimentatie of partneralimentatie
 • kinderbijslag
 • de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk als deze niet hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar.

Verdient u minder dat het vastgestelde loon?

Bij de loonaanvullingsuitkering is het voor UWV belangrijk dat u werkt voor zover dat mogelijk is. Verdient u geen loon, maar zou u dat volgens UWV wel kunnen? Of verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kan verdienen? Dan krijgt u van UWV de veel lagere vervolguitkering (VVU). Uw totale inkomen kan dan sterk dalen.

Toeslag aanvragen bij UWV

let op: Komt uw inkomen met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor uw situatie geldt? Neem dan contact op met UWV voor een aanvullende inkomenstoeslag.

Home Overheid-Uitkering                                              Home UWV

Reacties zijn uitgeschakeld.