MijnUWV, lees hier alles over Mijn UWV

MijnUWV voor wijzigingen en inkomstenopgave

Met de invoering van de ‘nieuwe WW’ op 1 juli 2015 is een juiste en actuele registratie van uw gegevens nog belangrijker geworden. Er wordt van u als klant van het UWV steeds meer zelfstandigheid gevraagd. Op mijnUWV kunt u 24 uur per dag online aan uw verplichtingen voldoen, met name het inkomstenformulier gaat elke maand een belangrijke rol spelen in de hoogte en betaaldatum van uw WW-uitkering. Maar ook belangrijke informatie over uw uitkeringsstatus kunt u zelf terugvinden op mijnUWV.

Vergeet niet maandelijks uw inkomstenformulier in te vullen op MijnUWV

U kunt op MijnUWV onder andere terecht:

  • Om de aanvraag van een WW-uitkering te volgen.MijnUWV inkomstenformulier op mijnuwv mijn uwv SV-loon
  • Om Betaalspecificaties en de jaaropgave van uw uitkering te bekijken.
  • Voor het bekijken van uw persoonlijke arbeidsverleden.
  • Om maandelijks uw Inkomstenformulier WW in te vullen.
  • Om het Wijzigingsformulier WIA of WW te vullen of andere wijzigingen door te geven.
  • Om uzelf beter te melden na ziekteperiode.
  • Brieven van UWV te lezen
  • Voor het uploaden van documenten ten behoeve van uw uitkeringsaanvraag
  • Vanuit een uitkeringssituatie een adoptie, pleegzorg of zwangerschapsuitkering aanvraag doen.
  • Hulp vragen voor studie en onderwijs

Alles over SV-loon opgeven aan UWV, klik hier

Kortom: Met de invoering van de nieuwe spelregels WW vanaf 1 juni 2015 is mijnUWV de plaats waar u terecht kunt om uw inkomsten of wijzigingen in uw persoonlijkse situatie aan UWV door te geven. De wetgever verwacht van u hierin ook eigen initiatief om te zorgen dat de gegevens die over u bekend zijn bij UWV volledig en actueel zijn. U heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Belangrijk: Ook al heeft u geen inkomsten moet u dit toch maandelijks doorgeven aan UWV. Dit is een grote wijziging ten opzichte van de situatie voor 1 juli 2015.  Als heeft u helemaal geen inkomsten betekent dat voor u : periodiek ook nihil inkomsten via mijnUWV aan UWV doorgeven.

Dus voor mensen met een WW-uitkering welke is ingegaan op of na 1 juli 2015:  Als u verzuimt uw inkomsten (dus ook nihil inkomsten!) tijdig via MijnUWV door te geven aan UWV kan UWV uw uitkeringshoogte niet berekenen en heeft dit gevolgen voor de uitbetaling van uw WW-uitkering.

Gratis inschrijven en direct geld besparen: Sloopdecrisis.nl

Klik hier voor meer informatie over uw rechten en plichten in de WW en wat alle veranderingen voor u betekenen 

Aan de hand van de gegevens die bij UWV bekend zijn over uw arbeidsverleden en loon bepaald UWV de duur en  hoogte uw eventuele uitkering. Via MijnUWV kunt u nagaan welke gegevens van u bekend zijn. Als op mijnUWV gegevens onjuist of onvolledig zijn weergegeven betekent dat UWV bij de berekening uitgaat van deze onjuist informatie. Hierdoor krijgt u niet het juiste bedrag aan uitkering overgemaakt of krijgt u te maken met nabetalingen of navorderingen.

Dus voor mensen met een WW-uitkering welke is ingegaan na of op 1 juli 2015:  Als u verzuimt om maandelijks uw inkomsten (dus ook nihil inkomsten!) tijdig via MijnUWV door te geven aan UWV kan UWV uw uitkeringshoogte niet berekenen en heeft dit gevolgen voor de uitbetaling van uw WW-uitkering.

Ook uw betaalspecificaties uitkering kunt u eenvoudig terugvinden door in te loggen op mijnUWV.  Als u heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen dan krijgt u de betaalspecificaties ook gewoon nog per post. Hier kunt u direct inloggen op MijnUWV en dit regelen onder de instellingen via de site van UWV zelf.

Home Overheid-Uitkering

Reacties zijn uitgeschakeld.