Ziekmelding UWV

ziekmelding UWV. ziek melden bij UWVZiek melden met een Uitkering.

U bent ziek en u heeft een uitkering van het UWV? Dan heeft u vanaf het moment dat u ziek wordt u een aantal plichten. Er zijn nou eenmaal bepaalde ‘spelregels’ waaraan u zich moet houden. UWV bepaalt zo of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt. Natuurlijk hebt u ook een aantal rechten. Ziek melden met een WW-uitkering? Lees onder kort en duidelijk wat de spelregels zijn en hoe u uw ziekmelding doorgeeft aan UWV en aanvullende informatie over het proces aangaande ziekmeldingen .

Vergeet niet u direct ziek te melden bij UWV

Ziekmelding binnen 48 uur bij UWV

Als u ziek wordt, moet u zich binnen 48 uur ziek melden bij UWV. Let op dat u uw ziekmelding UWV tijdig doet bij UWV om uw uitkeringsrechten niet in gevaar te brengen.

Hoe kan ik mij ziek melden bij UWV?

Als u in Nederland verblijft, kunt u uw ziekmelding UWV doorgeven door contact op te nemen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Wordt u ziek terwijl u buiten Nederland verblijft, bijvoorbeeld op vakantie? Neem dan contact op met UWV Telefoon via +31 88 898 20 01. Woont of werkt u buiten Nederland? Dan kunnen er per land verschillende afspraken gelden.

Doe ik mijn ziekmelding UWV niet binnen 48 uur?

UWV controleert of u zich aan uw plichten houdt. Als uw ziekmelding niet tijdig bij UWV is geregistreerd krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering. UWV kan  dan niet bepalen of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Uw ziekmelding UWV is dus net zo belangrijk als voorheen uw ziekmelding bij uw werkgever. Denk eraan dat u ook de plicht heeft om u ook weer beter te melden bij UWV. Ziek melden met een uitkering betekent ook beter melden.

Bel UWV ook bij ziekte in het buitenland

Wordt u ziek terwijl u buiten Nederland bent, bijvoorbeeld op vakantie? Ook dan ben u verplicht uw ziekmelding UWV binnen 48 uur te doen. U hoort van UWV wat UWV van u verwacht. UWV kan u doorverwijzen naar een arts. UWV kan ook vragen om medische verklaringen van deze arts, u bent verplicht om de verklaringen op te vragen en door te geven. Ook kan UWV doorverwijzen naar de sociale verzekeringsorganisatie van het land waar u op dat moment bent. U bent verplicht om de aanwijzingen van deze organisatie op te volgen. Krijgt u een oproep van deze organisatie (of van een arts) en kunt u niet langskomen? Geef dit dan ook binnen 48 uur aan UWV door. U moet hiervoor een geldige reden hebben. UWV beoordeelt of de reden die u opgeeft, geldig is.

Ik wil mij ziek melden vanuit het buitenland?

Als u buiten Nederland ziek wordt, kunt u zich ziek melden door contact op te nemen met UWV Telefoon via +31 88 898 20 01. Woont of werkt u in het buitenland? Dan kunnen er per land verschillende afspraken gelden. Denk eraan dat als zich niet alleen ziek moet melden maar dat u na herstel ook de plicht heeft om u weer beter te melden. Beter melden kan op dezelfde wijze waarop uw ziekmelding UWV is gedaan. 

 Zorg dat u thuis bereikbaar bent

Heeft u zich ziek gemeld? Dan moet u thuisblijven voor controle. Met thuisblijven bedoelt UWV u blijft op het adres waar u opgeeft als ‘verblijfadres’. Dat kan uw eigen woonadres zijn, maar ook uw vakantieadres, een ziekenhuis of verpleeginrichting. Belangrijkste is dat UWV in alle gevallen moet weten waar u te bereiken bent. Geef daarom altijd uw adres aan UWV door als u naar een ander adres vertrekt.

Regels voor het thuisblijven:

  • Na uw ziekmelding moet u elke dag tot 18.00 uur thuisblijven totdat eenUWV medewerker u heeft gebeld, u thuis heeft bezocht of u een uitnodiging heeft gekregen om naar het spreekuur te komen.
  • Tot dit eerste contact met UWV mag u wel uw arts of uw fysiotherapeut bezoeken. Of naar een sollicitatiegesprek gaan.
  • Soms vraat UWV we u om de eerste 2 weken thuis te zijn, omdat er een medewerker bij u langskomt. Blijf dan ’s morgens tot 10.00 uur en ’s middags van 12.00 tot 14.30 uur thuis. Bent u dan niet thuis omdat u een afspraak heeft met uw arts of fysiotherapeut of omdat u naar een sollicitatiegesprek moet? Geef dat dan altijd vooraf aan door aan het UWV.
  • Kunt u thuis niet zelf de voordeur opendoen? Zorg er dan voor dat er iemand bij u is die dat wel kan. Doet uw deurbel het niet? Laat UWV dan duidelijk weten hoe u wel bereikbaar bent. Bijvoorbeeld met een briefje op de deur.

Wat gebeurt er als ik niet thuis ben na mijn ziekmelding?

UWV controleer of u zich wel aan uw plichten houdt. Als UWV u niet kan bereiken na uw ziekmelding, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering. Let op: vanaf het moment dat uw ziekmelding bij UWV is verwerkt en u een Ziektewet-uitkering krijgt heeft u tot en met het einde van uw ziektewet-uitkering, een aantal plichten.

Werk mee aan het telefoongesprek van UWV

Nadat u zich heeft ziek gemeld bij UWV, neemt een medewerker van UWV contact met u op. Hij bespreekt met u wat voor werk u deed, waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt dat u weer kunt werken. U bent verplicht om aan dit gesprek over uw ziekmelding mee te werken.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan het telefoongesprek met UWV?

UWV controleer of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet meewerkt aan het telefonisch gesprek met UWV, dan krijgt u voorlopig geen uitkering.

ziekmelding uwv   ziek melden bij uwv  ziekmelding uwv : ziek melden bij uwv via de werknmerstelefoon uw ziekmelding UWV binnen 48 uur doorgeven voor geldige ziekmelding UWV

 

Reacties zijn uitgeschakeld.