Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de site? Hier kunt u deze achterlaten en we zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Let op: Dit betreft slechts een verzamelsite met informatie. Voor directe communicatie met uw uitkeringsinstantie vragen wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de uitkerende organisatie. Bijvoorbeeld uw gemeente, SVB of UWV.

De website Overheid-uitkering is een vrijwilligers project en probeert duidelijkheid en informatie te verschaffen en is zelf niet aangesloten bij of onderdeel van een uitkeringsinstantie.

Tips voor goede sollicitatiebrief

Een goede sollicitatiebrief schrijven

Voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief is het belangrijk dat je vooraf weet wat je wilt gaan schrijven en wat de belangrijkste punten zijn die de werkgever over jou te weten moet komen. Maak nooit één standaard brief, maar spits je sollicitatiebrief toe op de functie en het bedrijf waar je solliciteert.

Je kunt je vast houden aan een template dat de volgende onderwerpen bevat: 

Persoonlijke informatie Een goede brief begint u altijd met persoonlijke informatie. Uw naam en adres gegevens worden als eerste vermeld. Vervolgens vermeld u de adresgegevens van het bedrijf waar u bij solliciteert. Dan komt het onderwerp van de brief. U kunt hier kiezen voor een standaard onderwerp: sollicitatie functie. Maar het is ook mogelijk hier wat creatiever meer om te gaan en een onderwerp te vermelden dat meer opvalt: “Stop met zoeken!”of “Ik ben de kandidaat die u zoekt”. Daarna vermeld u de datum en de aanhef. Omdat u de contactpersoon nog niet kent, is het netjes om de brief altijd te beginnen met Geachte meneer/mevrouw [achternaam].

Functie Vermeld in de eerste alinea op welke functie u solliciteert en vertel in het kort hoe u op deze functie bent gekomen. De standaard zinnen: “onlangs zag ik uw vacature op” of “onlangs hoorde ik van één van uw werknemers dat” zijn niet fout. Deze trekken echter niet direct de aandacht van de lezer. Probeer daarom een pakkende en originele openingszin te verzinnen. “Elke keer dat ik een reclame van uw bedrijf voorbij zie komen, lijkt het mij leuk om bij uw organisatie te horen. Nu er een vacature is vrij gekomen grijp ik mijn kans” of “Het werk wat jullie leveren is van hoge kwaliteit. Ik zou daarom graag willen bijdragen aan dit werkproces.” of “Elke keer als ik nieuwe schoenen nodig heb, denk ik aan [merk] Zo’n mooi merk kan een mooi talent als ik goed gebruiken.”

Werkervaring Licht in de tweede alinea belangrijke en relevante werkervaring/kwaliteiten uit uw CV toe. Kies wel alleen die werkervaring/kwaliteiten uit, die voor het bedrijf en de functie van belang zijn. Maak het concreet door voorbeelden te geven uit uw huidige functie. Deze voorbeelden zullen uw kwaliteiten en de beargumentatie  zijn, waarom juist u geschikt bent om deze functie te verkrijgen. Als u op het moment van solliciteren al een baan hebt, licht in de tweede alinea dan ook toe waarom u van baan wilt wisselen. Bent u geïnteresseerd in de promotiekansen of juist toe aan een nieuwe uitdaging?

sollicitatie tipsWaarom nou juist dat bedrijf? Vaak zijn er meerdere werkgevers die in dezelfde branche actief zijn. Maar wat maakt dat bedrijf zo speciaal dat u daar graag wilt werken? Licht daarom in de derde alinea toe waarom u juist bij dat bedrijf wilt komen werken en niet één van de concurrenten. Om deze alinea goed te formuleren kunt u het beste even op de website van de werkgever kijken. Waar staat deze werkgever voor? Wat is hun missie en visie? En wat voor gevoel krijgt u bij deze werkgever? Probeer dit gevoel goed te vertalen in de sollicitatiebrief. Het laat zien dat u oprecht geïnteresseerd bent in het bedrijf. Omschrijf in de derde alinea ook uw toegevoegde waarde voor deze werkgever en wat u geschikt maakt voor deze vacature.

Afsluiting Sluit in de vierde alinea uw brief af en geef aan dat u bereid bent de brief/cv in een persoonlijk gesprek toe te lichten. Probeer dit op een pakkende en originele manier te doen waardoor u nog meer opvalt. Blijf daarbij wel netjes en professioneel. Groetjes stuurt u naar vrienden/familie. Het afsluiten van een sollicitatiebrief doet u het beste “met vriendelijke groeten.” Onderaan de brief kunt u eventueel nog uw contactgegevens vermelden.

U kunt ook veel handige en makkelijke formats op internet vinden

Zou Thuiswerk iets voor u zijn? Klik hier voor meer informatie.                                                   Home

Over Overheid-uitkering

Uitkering-overheid is een verzamelplatform met alle uitkeringsinformatie van UWV en Nederlandse gemeenten.  Ons doel is om met burgers met een uitkering snel en goed antwoord te geven op alle vragen over hun uitkering. Niet langer zoeken op verschillende websites per uitkering maar alle algemene uitkeringsinformatie verzameld op één platform.

Overheid-uitkeringN.B. overheid-uitkering is een initiatief van vrijwilligers die de kennis van vele overheidssites wil bundelen. Voor vragen over uw uitkering of bepaalde wetten adviseren wij u direct contact op te nemen met de betreffende uitkeringsinstantie zoals bijvoorbeeld UWV, SVB of de gemeente of de websites van deze instanties te raadplegen. Onze informatie loopt immers altijd iets achter bij de door instanties gepubliceerde gegevens. Ons doel is informatie verstrekking op algemeen niveau, omdat we werken met vrijwilligers zonder vergoeding kunnen we nooit 100% accuraat zijn. We verzoeken u hier rekening mee te houden als u bepaalde informatie van onze site zou willen gebruiken voor juridische doeleinden, claims, e.d.  Gebruik hiervoor uitsluitend de directe informatie van UWV, SVB , belastingdienst of uw gemeente.

We hopen dat u op overheid-uitkering snel bruikbare informatie kunt terugvinden. Succes!

SV-loon. Wat moet ik opgeven aan UWV?

Uw SV-loon snel zelf berekenen betaalspecificatie SV-loon UWV, SV-loon berekenen, UWV SV loon, wat is mijn SV-loon?

Voor nieuwe WW-gevallen krijgt u van UWV het verzoek om maandelijks achteraf al uw verdiensten aan UWV door te te geven in het inkomstenformulier. Er wordt hier door UWV gevraagd naar uw SV-loon over deze periode. Maar wat is nou precies dat SV-loon 2017 en kunt u dit SV-loon zelf eenvoudig berekenen?

Wat is SV-loon?

Laten we om te beginnen eerst helder maken wat SV-loon is. SV-loon betekent letterlijk Sociale Verzekeringsloon. Het SV-loon wordt door het UWV gebruikt om de hoogte van uw dagloon te bepalen en hieruit de hoogte van uw eventuele uitkering te kunnen berekenen. Het SV-loon is het loon waarover de premies sociale verzekeringen worden berekend, het is dus de wettelijke basis waarop de uitkeringen worden gebaseerd. U en uw werkgever(s) hebben immers ook premies en belastingen afgedragen op basis van dit SV-loon. Het moge duidelijk zijn dat eventuele bijkomende inkomsten,  salaris of fooien waarover géén premies zijn afgedragen ook niet meetellen bij het bepalen van uw SV-loon.

Tip: bereken SV-loon met een goede online rekentoolV-loon

Maar voor u aan de slag gaan met berekeningen kan het interessant zijn te lezen wat u precies gaat berekenen! lees hiervoor onderstaande uitleg.

Helaas, op de meeste loonstrookjes is het niet simpel onder de naam SV-loon terug te vinden. Het SV-loon wordt soms ook ‘loon SV’ of ‘(bruto)loon SVW’ genoemd. Maar heel vaak staat het SV-loon helemaal niet vermeld, en zeker niet per per afzonderlijke periode (en voor de nieuwe WW-uitkering dient het SV-loon per maand te worden doorgegeven aan het UWV). Alle burgers die van UWV een nieuwe WW-uitkering ontvangen moeten dit SV-loon zelf berekenen.

Opgeven van uw inkomsten aan UWV

UWV zelf adviseert als uw SV-loon niet nadrukkelijk op uw loonstrook staat vermeld één van onderstaande bedragen te gebruiken:

 • loon voor loonheffing
 • belastbaar loon
 • loon voor premieheffing
 • heffingsloon
 • loon voor loonbelasting
 • loonheffingen TB
 • loon voor inhoudingen

Voor de berekening SV-loon zijn een paar bedragen van belang: De hoogte van de vakantietoeslag,  de eventuele ploegentoeslag en een eventuele 13e maand of eindejaarsuitkering. De pensioenpremie telt dan weer niet mee in de berekening van uw SV-loon. Kortom; vrij ingewikkeld verhaal dat SV-loon.

Daarnaast worden vaak ook de termen SV-loon en heffingsloon door elkaar gebruikt. Maar om uw nieuwe WW-uitkering te ontvangen is het toch van belang dit goed te begrijpen aangezien UWV van u maandelijks een opgave van uw SV-loon vereist om uw uitkering te kunnen berekenen en betalen. Kortom, voor uw SV-loon wordt rekening gehouden met:

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarsuitkering of 13e maand
 • Ploegentoeslag
 • Pensioenpremie telt niet mee voor uw SV-loon

inkomstenopgave aan UWV

Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u weer gaat werken voor een lager inkomen dan uw oude WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van eventuele inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,50% van het WW-maandloon.

Op dit moment wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015 blijft dit ook zo. Voor WW-uitkeringen die ingaan na 1 juli 2015 dient u maandelijks uw inkomsten aan UWV door te geven. Let op: Het gaat hier om het het SV-loon doorgeven aan UWV. U kunt hier niet volstaan met netto- of brutoloon opgaven.

Uw inkomsten maandelijks doorgeven aan UWV

SV-loon UWV wat is SV-loon, inkomstenformulier UWV SV-loonAls u een WW-uitkering heeft, geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten door. Dit doet u via MijnUWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als u geen inkomsten heeft, bent u verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier.Belangrijk: Bij nihil-inkomsten toch het formulier invullen! UWV verrekent eventuele inkomsten en berekenen de hoogte van de uitkering, als u geen inkomstenformulier invult gaat UWV er niet vanzelf vanuit dat u geen inkomsten had. U bent verplicht nihil inkomsten toch in te vullen.

Nadat UWV het formulier van u heeft ontvangen maakt UWV binnen 3 tot 10 werkdagen uw WW-uitkering over. U krijgt géén betaling WW-uitkering als het formulier Inkomstenopgave niet ontvangen is door UWV.

Hierdoor kan de eerste betaling van uw uitkering daardoor langer op zich laten wachten. De uitkering kan immers pas worden betaald na afloop van de maand waarover u het Inkomstenopgave-formulier heeft opgestuurd. Klik hier voor meer informatie over voorschot op uw uitkering of kortlopende geldlening.

Een kort voorbeeld van SV-loon:

Stel het brutoloon van Lisa bedraagt 3.490 euro per maand. Op haar loonstrook staat een SV-loon vermeld van 3.540 euro. Om haar dagloon te berekenen moet Lisa uitgaan van het SV-loon van 3.540 euro + 8% vakantietoeslag = 3.823,20 euro bruto. Haar dagloon bedraagt dan 3.823,20 : 21,75 = 175,78 euro bruto.

In 2016 worden de premies Sociale Verzekeringen ingehouden op een maximaal vastgelegd inkomen  per jaar. Is uw bruto salaris hoger dan deze grens, dan wordt over het meerdere geen premies sociale verzekeringen ingehouden. Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkering als u werkloos of arbeidsongeschikt raakt en u verdiende meer dan dit maximum. U was niet verzekerd voor dit hogere inkomen dus zult een uitkering ontvangen om basis van een lager dagloon dan u zou verwachten.

Wat is de hoogte van mijn SV-loon? Zelf berekenen SV-loon.

Zoals gezegd is het SV-loon is niet altijd terug te vinden op uw salarisstrook. Staat deze niet vermeld dan is het ook het SV-loon berekenen zelf mogelijk. Voor de berekening van het SV-loon kan ook gebruik gemaakt worden van andere gegevens die standaard op uw salarisstrook worden vermeld: Namelijk het bruto maandsalaris, vakantietoeslag, ploegentoeslag en eventuele 13e maand of eindejaarsuitkering.

 • Bruto maandsalaris €              x 12 (maanden) = €
 • Vakantietoeslag €                     x 1 = €
 • Ploegentoeslag €                       x 1 = €
 • 13e maand of eindejaarsuitkering            x 1 = €
 • Totaal €

Rekenvoorbeeld SV-loon

Stel u verdient € 1.500,- per maand. U krijgt een eindejaarsuitkering van € 1.300,- en een vakantietoeslag van € 1.400,-. Dan ziet voor u de berekening er als volgt uit:

 • Bruto maandsalaris € 1.500,- x 12 (maanden) = € 18.000,-
 • Vakantietoeslag € 1.400,- x 1 = € 1.400,- +
 • Ploegentoeslag € 0,- x 1 = € 0,- +
 • 13e maand of eindejaarsuitkering € 1.300,- x 1 = € 1.300,- +
 • Totaal € 20.700,-

Uw SV-loon komt in dit geval uit op € 20.700,-.

Het SV-loon is vaak iets minder dan het bruto jaarloon.

Samenvatting: U wordt op 1 juli werkloos en u heeft op 25 juni uw laatste loon gekregen. U kunt dan vanaf 1 augustus uw inkomsten over de maand juli aan UWV doorgeven op het formulier Inkomstenopgave. Geeft uw inkomsten over juli uiterlijk 31 augustus aan UWV door. Geef op het inkomstenformulier aan UWV uw SV-loon op en de eerste betaling van uw WW-uitkering ontvangt u dan binnen 3 tot 10 dagen nadat UWV uw formulier heeft ontvangen. Als u uw SV-loon niet middels het inkomstenformulier bij UWV aanlevert kan UWV ook de hoogte van de WW-uitkering waar u recht op heeft niet kunnen bepalen. Kortom: Opgave SV-loon aan UWV is met ingang van 1 juli 2015 cruciaal voor nieuwe uitkeringen.

Bezwaar maken tegen ontslag

Als u ontslagen wordt is het van belang om hier bezwaar tegen te maken. U kunt dit zelf doen op hier juridische hulp van een expert bij vragen. Er zijn vele advocaten en advocatenkantoren die u hierbij kunnen bijstaan. Deze juridische bijstand kan per saldo meer opleveren dan het in eerste instantie kost. Daarnaast kunt u in sommige gevallen ook doen op gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Als u geen bezwaar maakt tegen uw ontslag (of dit voor u laat doen door een juridische medewerker of advocaat) kan het lijken alsof je zonder slag of stoot akkoord bent gegaan.

Dit kan erin resulteren dat u niet de vergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Bovendien kan het voor problemen zorgen bij het aanvragen van de uitkering bij UWV. Als u zelf ontslag neemt of verwijtbaar werkloos wordt heeft u immers geen recht op een werkloosheidsuitkering. Rechtshulp aanvragen in geval van ontslag kan voorkomen dat u dit overkomt. Een advocaat heeft hier meer ervaring mee en zijn juridisch beter bekent met het ontslagrecht dan u als werknemer.

Schriftelijk bezwaar maken tegen ontslag

Het bezwaar kan in eerst instantie bestaan uit het schrijven van een brief. Hierin laat uw advocaat, juridisch specialist of uzelf weten het niet eens te zijn met het ontslag. Ook geeft u in de brief aan per direct beschikbaar te zijn voor werk. Deze brief blijft positief en u laat zien graag weer aan de slag te willen. Het is het beste om deze per post brief aangetekend te versturen. In dat geval heeft u  bewijs dat de brief ontvangen is door de geadresseerde. Ook als u dit niet door een advocaat, juridisch ontslagexpert of een bureau voor rechtshulp laat verrichten adviseren wij u het bezwaarschrift aangetekend te versturen.

De volgende stap is afhankelijk van de vorm van ontslag waarvoor uw werkgever heeft gekozen. Bij ontslag op staande voet moet u sneller en op andere wijze reageren dan bij ontslag met wederzijds goedvinden. Weet u niet goed hoe te reageren dan adviseren we u toch hulp van een ontslagrecht advocaat of jurist in te roepen. Het ontslagrecht is in 2015 aangepast en het is daarom raadzaam u te laten adviseren door iemand die de juridische valkuilen kent. Als u zoekt op internet zult u zien dat vele advocaten of juridische medewerkers u vrijblijvend van juridisch advies kunnen voorzien.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De meest voorkomende vorm van ontslag is ontslag met wederzijds goedvinden. In geval van ontslag met wederzijds goedvinden geeft de werkgever aan de samenwerking met de medewerker te willen beëindigen en komt met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst. Nadat u een bezwaarbrief heeft verstuurt (of laten versturen uit uw naam door advocaat of andere juridische expert) heeft u nog de mogelijkheid om verder te onderhandelen over de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst. Er is altijd ruimte om te onderhandelen over de transitievergoeding (de wettelijke opvolger van de ontslagovereenkomst) en over de opzegtermijn. U probeert als werknemer uiteraard zo goed mogelijk uit deze situatie te komen. Maar de onderhandelingen kunnen niet eenvoudig zijn. Ook in dat geval adviseren wij u de hulp van een jurist of advocaat in te roepen om de onderhandelingen voor u te voeren.

Juridische hulp door advocaat, jurist of juridisch expert?

De wijzigingen in de WWZ per 1 juli 2015 hebben ook grote juridische gevolgen voor het arbeidsrecht en ontslagrecht. Op 1 januari 2016 veranderde er nog meer, en met name te nadele van de werknemer. Een ontslagrecht advocaat, jurist, juridisch medewerker, of juridisch expert of bureau voor rechtshulp kan dan van grote waarde zijn.

Een jurist of advocaat zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft in geval van ontslag en weet daarnaast vaak de kosten voor juridische bijstand ook uit te onderhandelen. Zo kunt u juridische bijstand krijgen zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Zeker nu de wetswijzigingen in 2015 en 2016 de positie van de werknemer hebben verzwakt is juridische bijstand voor u als werknemer eigenlijk onmisbaar.

Home Overheid-uitkering                                              

zie ook: loon loonheffing, belastbaar loon, heffingsloon, loon premieheffing, loon loonbelasting, loon inhoudingen,loonheffingen

 

Thuiswerk aangeboden

Nieuwe vacatures thuiswerk

thuiswerkIn dit digitale tijdperk is ook thuiswerk weer populair. In 2015 hebben al duizenden mensen de stap gemaakt vanuit de Bijstandsuitkering naar thuiswerk. Vooral de vrijheid en flexibiliteit spreekt mensen aan. Een nadeel is wel dat u geen vaste collega’s of werklocatie heeft. U voert de werkzaamheden thuis uit achter uw PC of laptop. Voor mensen die zeer gehecht zijn aan de omgang met collega’s kan thuiswerk in het begin erg wennen zijn. Aan de andere kant geeft het natuurlijk enorme vrijheid, je kunt je werk thuis helemaal zelf indelen en perfect combineren met opvang van de kinderen.

Mogelijkheden voor de beginnende thuiswerker

Aan de andere kant zijn er steeds meer beginnende thuiswerkers die dit juist prettig vinden in verband met de mogelijkheid om werk en de opvang voor kinderen of mantelzorg te kunnen combineren. Qua verdiensten hoeft thuiswerk niet onder te doen voor regulier werk op kantoor of administratie. Het belangrijkste verschil zijn de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden en uiteraard de controle/toezicht hierop.

Gratis inschrijven en vandaag al beginnen veel geld te besparen: Sloopdecrisis.nl

Veel mensen zouden juist graag willen thuiswerken om de files te vermijden en het is natuurlijk ideaal voor mensen die niet goed in teamverband of onder directe leiding kunnen functioneren. Met thuiswerk heb je een bepaalde vrijheid die ‘werken voor een baas’ niet heeft. Helaas is het niet altijd even makkelijk om goed betaald thuiswerk te vinden.

Klik hier voor het volledige informatiepakket voor de thuiswerker

thuiswerkster 2Niet alle werknemers en werkgevers zijn geschikt voor thuiswerk omdat het voor sommige beroepen simpelweg onmogelijk is thuis te werken (brandweerman, verpleegster). Wel kan thuiswerken een goed plan zijn voor een aantal administratieve functies en thuiswerken is natuurlijk ideaal voor mensen die bijvoorbeeld telefonische enquêtes willen afnemen of administratief of inpakwerk willen verrichten. Bij deze beroepen maakt het niet zoveel uit of u vanuit huis werkt of vanuit kantoor. Voor mensen in leidinggevende functies, zoals het hogere management, is thuiswerken vaak minder geschikt.

Voor hen is het juist erg belangrijk dat ze dagelijks contact hebben met de werknemers om betrokken te blijven bij de dagelijkse voortgang van het bedrijf. Voor functies op managementniveau kunnen we uw helaas niet helpen met thuiswerk. Op veel functies op MAVO, HAVO, LBO-niveau op MBO-niveau wordt veel op thuiswerk gezocht en de laatste jaren ook steeds meer thuiswerk aangeboden. Voor reguliere vacatures via UWV verwijzen wij u graag naar www.werk.nl,

……

Vind je ideale baan

Als je van UWV een WW-uitkering ontvangt kun je vanuit het UWV rekenen op ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten ondersteunen ook de mensen in de bijstand bij het vinden van hun droombaan. U kunt zelf  ook vacatures zoeken op de site van werk.nl. Via UWV kun je ook deelnemen aan workshops, sollicitatietrainingen en netwerkbijeenkomsten.

Nog mooier is natuurlijk om een baan te vinden die echt bij je past, doe daarom nu vanuit huis de E-cursus “vind je ideale baan”.  Zo leer je ook je sterke en zwakke punten kennen en kom je goed voorbereid op je sollicitatiegesprek.

“Ontdek je passie en talentenen maak de overstap naar de baan van je dromen!”

Effectieve en praktische e-cursus om het werk te vinden dat echt bij je past. klik hier voor meer informatie.

 

Eigen hondenuitlaatservice starten

Hondenliefhebbers gezocht!

Ook dit jaar zijn gelukkig weer duizenden mensen vanuit de Bijstandsuitkering gestart met een eigen bedrijf door van hun hobby een beroep te maken. Er zijn ook steeds meer mensen die vanuit een uitkeringssituatie een hondenuitlaatservice zijn begonnen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u een echte hondenliefhebber bent en enige ervaring met verschillende soorten honden is mooi meegenomen. Er zijn in Nederland tienduizenden mensen te zijn die geen tijd hebben lekker te wandelen met de hond, soms omdat ze fulltime werken of omdat mensen door ziekte of ouderdom niet in staat zijn om met hun trouwe viervoeter naar buiten te gaan. Er is nog steeds grote behoefte aan goede hondenuitlaatservice in vrijwel alle regio’s van Nederland. Is dat misschien iets voor u?

Klik hier voor alle informatie over het starten van uw eigen hondenuitlaatservice.

                              Aanvulling op uw uitkering?

Lees verder op de site voor onder andere thuiswerk en sollicitatietips