Betaaldatum Bijstandsuitkering / WWB Rotterdam

Betaalschema bijstandsuitkering gemeente Rotterdam 2020

betaaldatum bijstandsuitkering Rotterdam betaaldata en aanvragen uitkering Rotterdam, betaaldatum vakantiegeld rotterdamWanneer wordt mijn bijstandsuitkering gestort? Voor de exacte betaaldatum bijstandsuitkering Rotterdam: zie onder het schema met alle betaaldata bijstandsuitkering Rotterdam 2020 zoals deze beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Rotterdam. De betaling van het vakantiegeld zal normaal gesproken plaatsvinden in de maand mei.

Voor alle andere aanvullende informatie over uw bijstandsuitkering / WWB zoals het aanvragen van een uitkering in Rotterdam, voorwaarden, de vermogenstoets, hoogte van de nieuwe bijstandsuitkering en tips of advies: klik hier

De betaaldata bijstandsuitkering Rotterdam 2020:

Kijk ook op onze site voor al uw vragen en aanvullende informatie.

Maand Geld op rekening
december 2019 vrijdag 20 december
januari 2020 vrijdag 24 januari
februari 2020 dinsdag 25 februari
maart 2020 dinsdag 24 maart
april 2020 vrijdag 24 april
mei 2020 dinsdag 26 mei
juni 2020 woensdag 24 juni
juli 2020 vrijdag 24 juli
augustus 2020 dinsdag 25 augustus
september 2020 donderdag 24 september
oktober 2020 vrijdag 23 oktober
november 2020 woensdag 25 november
december 2020 woensdag 23 december

Let op: U moet er wel rekening mee houden dat uw bank meestal nog circa 1 á 2 dagen nodig heeft om uw uitkering van de gemeente Rotterdam bij te schrijven op uw rekening. Wilt u zeker weten of uw uitkering daadwerkelijk is betaald en gestort op de aangeven betaaldatum bijstandsuitkering Rotterdam dan adviseren wij u hiervoor eerst contact op met uw bank voordat u dit gaat navragen bij de gemeente zelf. De betaling van uw uitkering kan door de gemeente Rotterdam al zijn voldaan maar toch nog niet zichtbaar zijn op uw betaalrekening. De betaaldatum bijstandsuitkering Rotterdam kan hierdoor afwijken van de datum dat u daadwerkelijk over uw geld kunt beschikken. Dit geldt uiteraard ook voor de betaling van het vakantiegeld 2020 door de gemeente Rotterdam. Tussen de datum van uitbetaling van het vakantiegeld Bijstand in Rotterdam en het daadwerkelijk op uw rekening staat bijgeschreven kan 1 of 2 dagen verschil zijn. Rotterdam volgt ook in 2020 dezelfde betalingsprocedure voor de vakantietoeslag als voor de uitbetaling van de reguliere bijstandsuitkering.

Bijstandsuitkering aanvragen in Rotterdam of meer informatie?

Aanvragen van Bijstand of WWB Rotterdam? Voor de aanvraag bijstandsuitkering in de gemeente Rotterdam adviseren wij u eerst om goed de algemene voorwaarden te lezen die landelijk van toepassing zijn voor de aanvraag van een Bijstandsuitkering / WWB in Rotterdam. Vervolgens kunt u zelf bij de gemeente Rotterdam de bijstand aanvragen. Klik hier voor de uitleg. Voor de betaaldatum bijstandsuitkering Rotterdam zie  het complete schema met alle betaaldata bijstand Rotterdam bovenaan deze pagina.

Belangrijk voor iedereen in Rotterdam met een bijstandsuitkering, zie tabel met bedragen onder:

Bijstandsnormen Rotterdam

Zie onder het schema met de bedragen van de bijstand in Rotterdam. In alle situaties geldt dat uw persoonlijk inkomsten en dat van een eventuele uw partner door de gemeente Rotterdam op deze bedragen in mindering wordt gebracht. Kijk hier wat dit in euro per maand voor u gaat betekenen.

De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande |  259,78 |  246,79 |12,99
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar |  519,56 |  493,58 |25,98
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder | 1011,44 |  960,87 |50,57
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2
alleenstaande ouder |  259,78 |  246,79 |12,99
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar |  820,22 |  779,21 |41,01
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder |1312,10 |1246,50 |65,61
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 21
alleenstaande of alleenstaande ouder |1052,32 |  999,70 |52,62
gehuwden |1503,31 |1428,14 |75,17
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder: 22
alleenstaande of alleenstaande ouder |1176,25 |1117,44 |58,81
gehuwden; één of beide echtgenoten pensioengerechtigde leeftijd of ouder |1594,42 |1514,70 |79,72
Kostendelersnorm: 22a:3
echtgenoot jonger dan 21 jaar, zonder ten laste komende kinderen |  259,78 |  246,79 |12,99
echtgenoot jonger dan 21 jaar, met één of meer ten laste komende kinderen |  560,44 |  532,42 |28,02
Verblijf in een inrichting: 23
alleenstaande of alleenstaande ouder 23:1 |  333,20 |  316,54 |16,66
+ toeslag €|33,00 (incl. VT) 23:2 |  366,20 |  347,89 |18,31
gehuwden 23:1 |  518,27 |  492,36 |25,91
+ toeslag €|74,00 (incl. VT) 23:2 |  592,27 |  562,66 |29,61

(*) Er is sprake van ‘kostendeler’ als u met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning hoofdverblijf heeft.

Lees verder op onze site voor onder andere thuiswerk en sollicitatietips

Home Overheid-uitkering

Reacties zijn uitgeschakeld.