Betaaldatum Bijstandsuitkering / WWB Heerlen

betaaldatum bijstandsuitkering Heerlen, Bijstand WWB aanvragen Heerlen, betaaldatum vakantiegeld Heerlen.Betaalschema bijstandsuitkering Heerlen 2020

Voor de betaling van uw bijstandsuitkering in de gemeente Heerlen hebben we van de gemeente Heerlen helaas over 2020 niet het schema betaaldatum bijstandsuitkering Heerlen ontvangen. Ook de exacte betaaldatum van het vakantiegeld (vermoedelijk in de maand mei) hebben we niet ontvangen. Voor alle andere informatie over uw bijstandsuitkering / WWB zoals aanvraagprocedure, voorwaarden, vermogenstoets, hoogte  bijstandsuitkering en tips of advies: klik hier.

Bij uitvraag van de gegevens betaaldata voor de bijstandsuitkering in de gemeente Heerlen 2020 ontvingen we onderstaande informatie:

Betaling uitkering:

Een keer per maand wordt uw uitkering van de voorafgaande maand aan u betaald.

Na afloop van een maand wordt berekend hoe hoog uw uitkering voor die maand is. Hiervan ontvangt u dan bericht en het geld wordt aan u overgemaakt. Wij betalen uw uitkering rond de 15e van de maand. Dit betekent dat uw uitkering over bijvoorbeeld de maand maart, rond 15 april op uw rekening staat bijgeboekt. U krijgt het geld uitgekeerd op het door u bij de aanvraag opgegeven bank- of girorekening.

Betaaldatum vakantiegeld: in de maand juni

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 1 á 2 werkdagen nodig kan hebben om uw uitkering van de gemeente Heerlen bij te schrijven op uw rekening. Wilt u zeker weten of uw uitkering daadwerkelijk is betaald en gestort op de aangeven betaaldatum bijstandsuitkering door de gemeente Heerlen neem hiervoor eerst contact op met uw bank voordat u dit gaat navragen bij de gemeente zelf. De betaling van uw uitkering kan door gemeente Heerlen wel tijdig zijn voldaan maar door uw bank nog niet verwerkt en daarom nog niet zichtbaar op uw bankrekening.

Uitkeringsspecificatie

U ontvangt een uitkeringsspecificatie van Heerlen van uw eerste uitkering en daarna alleen pas weer als de hoogte van uw uitkering verandert.

Vakantiegeld

Naast uw uitkering hebt u rook echt op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt door de gemeente Heerlen vanzelf maandelijks gereserveerd en in de maand juni of binnen drie maanden na beëindiging van uw uitkering aan u overgemaakt.

Jaaropgave

Als u een belaste uitkering van ons ontvangen heeft, ontvangt u van de gemeente in februari een jaaropgave. Bijzondere bijstand is meestal niet belast. Alleen bijzondere bijstand die een inkomensaanvulling is (aanvullende bijstand voor jongeren) is belast en telt daarom mee als inkomen. Algemene uitkeringen zijn wel belast, tenzij ze verstrekt worden in de vorm van een geldlening of als voorschot. Als u alleen onbelaste bijstand heeft ontvangen, krijgt u geen jaaropgave.

Voorschot op uw uitkering van gemeente of geldlening? 

Aanvragen van Bijstand of WWB Heerlen? Voor de aanvraag bijstandsuitkering in de gemeente Heerlen adviseren wij u eerst om goed de algemene voorwaarden te lezen die landelijk van toepassing zijn voor de aanvraag van een Bijstandsuitkering / WWB in Heerlen. Vervolgens kunt u zelf bij de gemeente Heerlen de bijstand aanvragen. Klik hier voor de uitleg.

Lees verder op de site voor onder andere thuiswerk en sollicitatietips

bron betaaldata bijstandsuitkering Heerlen: gemeente Heerlen.

Reacties zijn uitgeschakeld.