Betaaldatum Bijstandsuitkering / WWB Breda

betaaldatum bijstandsuitkering Breda, aanvragen bijstandsuitkering/wwb Breda, betaaldata bijstand BredaBetaalschema bijstandsuitkering gemeente Breda 2019

Voor de betaling van uw bijstandsuitkering in de gemeente Breda zie onderstaande schema met de betaaldata bijstandsuitkering Breda zoals deze door gemeente zelf zijn vrijgegeven. Dit betreft zowel de reguliere maandelijkse betaaldata en de betaaldatum van het vakantiegeld 2019.Voor alle andere informatie over uw bijstandsuitkering / WWB zoals aanvraagprocedure, voorwaarden, vermogenstoets, hoogte en tips of advies: klik hier.

De betaaldata bijstandsuitkering Breda 2019 zijn als volgt:

 • 26 januari
 • 27 februari
 • 27 maart
 • 26 april
 • 27 mei
 • 27 juni
 • 26 juli
 • 27 augustus
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 27 november
 • 24 december

U moet er wel rekening mee houden dat uw bank meestal nog circa 1 á 2 dagen nodig heeft om uw uitkering van de gemeente Breda bij te schrijven op uw rekening. Wilt u zeker weten of uw uitkering daadwerkelijk is betaald en gestort op de aangeven betaaldatum bijstandsuitkering Breda dan adviseren wij u hiervoor eerst contact op met uw bank voordat u dit gaat navragen bij de gemeente zelf. De betaling van uw uitkering kan door de gemeente Breda al zijn voldaan maar toch nog niet zichtbaar zijn op uw betaalrekening. De betaaldatum bijstandsuitkering Breda kan hierdoor afwijken van de datum dat u daadwerkelijk over uw geld kunt beschikken. Dit geldt uiteraard ook voor de betaling van het vakantiegeld 2019 door de gemeente Breda. Tussen de datum van uitbetaling van het vakantiegeld Bijstand in Breda en het daadwerkelijk op uw rekening staat bijgeschreven kan 1 of 2 dagen verschil zijn.

Voorschot op uw uitkering van gemeente of geldlening? 

Aanvragen van Bijstand of WWB Breda? Voor de aanvraag bijstandsuitkering in de gemeente Breda adviseren wij u eerst om goed de algemene voorwaarden te lezen die landelijk van toepassing zijn voor de aanvraag van een Bijstandsuitkering / WWB in Breda. Vervolgens kunt u zelf bij de gemeente Breda de bijstand aanvragen. Klik hier voor de uitleg.

Lees verder op de site voor onder andere thuiswerk en sollicitatietips

De gemeente Breda kan op aanvraag een individuele inkomenstoeslag toekennen aan personen boven de 21 jaar  die minimaal drie jaar ononderbroken een netto maandinkomen hebben genoten dan lager is dan:

 • 110% netto van het minimumloon voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders.
 • 80 % van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden.

Voorwaarde die de gemeente Breda hierbij stelt is dat men geen eigen vermogen heeft en er geen inkomensverbetering te verwachten is op korte termijn. Voor personen die ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd kent Breda de zogenaamde seniorentoeslag.

bron betaaldatum bijstandsuitkering Breda: Gemeente Breda

Reacties zijn uitgeschakeld.