Betaaldatum Bijstandsuitkering / WWB Breda

betaaldatum bijstandsuitkering Breda, aanvragen bijstandsuitkering/wwb Breda, betaaldata bijstand BredaBetaalschema bijstandsuitkering gemeente Breda 2017

Van de gemeente Breda ontvingen we helaas geen kalender 2017 met betaaldata bijstandsuitkering van de gemeente. De gemeente Breda verklaard wel het volgende met betrekking tot de betalingen van de uitkeringen in 2017:

De uitkering in gemeente Breda wordt tussen de 10e en de 15e van de maand uitbetaald. Deze betaling betreft de uitkering van de voorgaande maand. Voorbeeld: u ontvangt tussen 10 en 15 februari uw uitkering van de maand januari. De betaaldatum bijstandsuitkering Breda kan hierdoor maandelijks afwijken van de betaaldatum bijstandsuitkering/WWB van de vorige maand, wij adviseren u hier rekening mee te houden.

Gezien de betaaldata in het verleden verwachten we dat het vakantiegeld 2017 in Breda zal worden voldaan tussen 10 en 15 mei 2017.

Betaaldatum vakantiegeld: 20 juni

Voor alle andere informatie over uw bijstandsuitkering / WWB zoals aanvraagprocedure, voorwaarden, vermogenstoets, hoogte en tips of advies: klik hier.

Voorschot op uw uitkering van gemeente of geldlening? 

Aanvragen van Bijstand of WWB Breda? Voor de aanvraag bijstandsuitkering in de gemeente Breda adviseren wij u eerst om goed de algemene voorwaarden te lezen die landelijk van toepassing zijn voor de aanvraag van een Bijstandsuitkering / WWB in  Breda. Vervolgens kunt u zelf bij de gemeente Breda de bijstand aanvragen. Klik hier voor de uitleg.

Lees verder op de site voor onder andere thuiswerk en sollicitatietips

De gemeente Breda kan op aanvraag een individuele inkomenstoeslag toekennen aan personen boven de 21 jaar  die minimaal drie jaar ononderbroken een netto maandinkomen hebben genoten dan lager is dan:

  • 110% netto van het minimumloon voor gehuwden, samenwonenden of alleenstaande ouders.
  • 80 % van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden.

Voorwaarde die de gemeente Breda hierbij stelt is dat men geen eigen vermogen heeft en er geen inkomensverbetering te verwachten is op korte termijn. Voor personen die ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd kent Breda de zogenaamde seniorentoeslag.

bron betaaldatum bijstandsuitkering Breda: Gemeente Breda

Reacties zijn uitgeschakeld.