Bijstandsuitkering aanvragen / WWB aanvragen

Wat is een Bijstandsuitkering en hoe vraag ik deze aan?      

Klik hier om direct naar de betaaldata bijstand / WWB per gemeente te gaan 

Bijstand, bijstand aanvragen, bijstandsuitkering en meer informatieDe Wet Werk en Bijstand (WWB) was altijd wet die een bepaald minimum inkomen garandeerde voor mensen en hun gezinnen als zij zelf géén inkomen hebben, te weinig eigen vermogen hebben en daarnaast ook geen aanspraak konden maken op andere uitkeringen zoals bijvoobeeld WW of Wajong. Om recht te hebben op een bijstands- of WWB-uitkering van de gemeente moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan onder in de tabel beschreven, De belangrijkste voorwaarde om een bijstandsuitkering te ontvangen is dat u géén of te weinig inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud (of het levensonderhoud van uw gezin) te kunnen voorzien terwijl u ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering.

Lees onder  alle spelregels en voorwaarden. Hier staat ook vermeld hoe u een bijstandsuitkering of WWB-uitkering kunt aanvragen bij uw gemeente

Lees hier de voorwaarden bijstand 2019

U heeft recht op een bijstandsuitkering als aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U woont in Nederland.
 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 • U heeft niet genoeg inkomen en bezit geen groot eigen vermogen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. (als u samenwoont met iemand, getrouwd bent of een gezamenlijke huishouding voert met iemand telt telt het inkomen en het eigen vermogen van deze ook persoon mee).
 • U kunt geen aanspraak maken op een andere uitkering. (zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering of Ziektewet-uitkering)
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring e.d. (u kunt wel alvast de bijstandsuitkering aanvragen aanvragen mits de ingangsdatum hiervan ligt ná de datum van uw vrijlating)
 • U werkt volledig mee aan activiteiten die uw door de gemeente worden aangeboden om werk te vinden. (bijvoorbeeld sollicitatietraining of een jobcoach)

bijstandsuitkering aanvragen wwb aanvragen uitkering aanvragenHoe kunt u nu een bijstandsuitkering of ook wel WWB uitkering genoemd aanvragen? Net als tegenwoordig bij andere uitkeringen en contacten met de Nederlandse Overheid is voor het aanvragen van een bijstandsuitkering ook noodzakelijk om in bezit te zijn van een eigen DigiD. De eerste stap om een bijstandsuitkering of WWB uitkering aan te vragen is dus nagaan of u in bezit bent van een DigiD. Bijstand aanvragen zonder geldige DigiD is helaas een stuk lastiger.

Als u nog  niet in het bezit bent van DigiD heeft adviseren wij u om zo spoedig mogelijk het Werkplein bij u in de buurt te bellen. Leg de medewerker de situatie uit en geef aan dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen maar dat u nog geen DigiD heeft. Vraag vervolgens zo spoedig mogelijk uw DigiD aan, klik hier voor directe toegang tot de website van Digid. Als u éénmaal uw DigiD heeft ontvangen schrijft u zich zo snel mogelijk in bij UWV en doorloopt u de stappen om uw aanvraag bijstandsuitkering in te dienen.

Let op: Als u samen met iemand anders een huishouding voert bent u verplicht om ook samen de bijstandsuitkering aan te vragen. U en uw partner moeten hiervoor ook allebei staan ingeschreven bij UWV.

Klik hier voor een voorschot op uw uitkering of korte geldlening?

Wij adviseren u om onderstaande gegevens en documenten bij de hand te hebben als u de aanvraag invult:

 • Naam, geboortedatum, nationaliteit, burgerservicenummer en indien noodzakelijk ook de verblijfsvergunning van uw partner en u.
 • inkomensgegevens (ook alle inkomensgegevens van uw partner).
 • Alle beschikbare gegevens over gezamenlijk vermogen.
 • gegevens over uw  woon- en leefsituatie.

De Nederlandse gemeenten hanteren n een zoektijd (of inspanningsperiode) van 28 dagen voor uw aanvraag bijstandsuitkering / WWB ook werkelijk gaat lopen. In sommige gemeenten wordt deze zoektijd alleen van gehanteerd voor mensen tot 27 jaar. Dat betekent in de praktijk dat nadat uw bijstandsaanvraag is ingediend u eerst 28 dagen op zoek moet gaan naar werk of een relevante bereopsopleiding voordat uw recht op een bijstandsuitkering wordt vastgesteld. Pas na die 28 dagen wordt er uiteindelijk door de gemeente bepaald of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Nogmaals: Het is van groot belang u zich inschrijft bij UWV en het verzoek voor een bijstandsuitkering tijdig opstart. Uw inschrijvingsdatum bij UWV is namelijk de datum waarop uw zoekperiode van 28 dagen ingaat. Daarnaast bent u verplicht om alle documentatie van de sollicitatie activiteiten die u gedurende deze 28 dagen heeft verricht goed te bewaren, zoals brieven, emails, inschrijvingen bij uitzendbureaus en dergelijke. 

tip: Het vraag vandaag nog het meest complete boek aan voor uw sollicitatiebrief! Klik hier.

Voorlichtingsbijeenkomst na Aanvraag Bijstandsuitkering

De volgende stap in de aanvraagprocedure voor uw Bijstandsuitkering of WWB-uitkering is dat u samen met uw partner wordt uitgenodigd om langs te komen op een regionaal Werkplein of bij uw Gemeente om uw aanvraag bijstandsaanvraag inhoudelijk te bespreken. Maar  ter voorbereiding op dit gesprek krijgt u een uitnodiging om een voorlichtingsbijeenkomst Bijstand / WWB bij te wonen. Op z’n voorlichtingsbijeenkomst krijgt u uitleg, ontvangt u informatie en kunt u  handig informatiemateriaal en brochures meenemen die u thuis altijd nog eens rustig kunt nalezen. Bovendien wordt u op deze bijeenkomst gewezen op uw rechten en plichten. De voorlichtingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel van de procedure om Bijstand aan te vragen. Als u niet komt opdagen op de informatiebijeenkomst heeft dit gevolgen voor de verdere afhandeling van uw uitkeringsaanvraag.

Het intakegesprek Bijstandsuitkering

Binnen 4 tot maximaal 6 dagen na het aanvragen bijstandsuitkering wordt u schriftelijk verzocht om langs te komen voor  een intakegesprek. In de uitnodigingsbrief staat exact vermeld welke gegevens u mee moet nemen. Vergeet dit niet want zonder alle gevraagde documenten en papieren loopt uw aanvraag bijstandsuitkering onnodige vertraging op.

Tijdens het gesprek zal een klantmanager de aanvraag en benodigde gegevens met u doornemen. Als alles duidelijk is en alle gegevens zijn compleet dan kan de aanvraag voor uw bijstandsuitkering door de gemeente ook spoedig in behandeling worden genomen. Wij adviseren u ook iemand mee te nemen naar dit gesprek, u heeft hier ook recht toe. U kunt een familielid of vriend(in) zijn die u bijstaat. Het geeft uzelf mogelijk wat rust en ondersteuning en hij of zij kan helpen bij het onthouden van de informatie en adviezen die de klantmanager u geeft.

Let op: Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee naar uw intakegesprek bijstandsuitkering. Wettelijk geldige legitimatiebewijzen zijn:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Geldig verblijfsdocument

Een rijbewijs is in dit geval géén geldig legitimatiebewijs voor uw intakegesprek!

Samen bijstandsuitkering aanvragen

Als u een partner hebt dien u de bijstandsuitkering altijd samen aan te vragen. U moet dan allebei de aanvraagformulieren bijstandsuitkering invullen en ondertekenen. Zoals eerder aangegeven wordt daarom ook verwacht dat u samen naar het intakegesprek komt. U bent voor de bijstandswet partners als u op hetzelfde adres woont en samen een huishouding voert. Dus ook als u familie ben van degene met wie u een huishouding voert bent wordt u voor de Bijstand / WWB als partners aangemerkt.
Vaak komt het voor dat u daarna nog eens wordt uitgenodigd voor een vervolgafspraak of dat een medewerker van de gemeente bij u thuis op huisbezoek komt als er nog onduidelijkheden zijn over uw aanvraag.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn uitkering dan krijg?

De beslissing over uw aanvraag bijstandsuitkering /WWB krijgt u uiterlijk binnen acht weken nadat uw aanvraag in behandeling is genomen, u krijgt zo spoedig mogelijk na de beslissing hier bericht van. U krijgt dan bijstand vanaf het moment dat u de aanvraag hebt gedaan.

Direct behandeling van uw aanvraag zal plaatsvinden inj de gemeente waar u woonachtig bent. Onder links naar de 4 grote steden:

Hulp bij het vinden van werk vanuit een Bijstandsuitkering

Wist u dat cursussen en opleidingen om weer aan de slag te komen door 95% van de Nederlandse gemeenten volledig aan u vergoed worden. Daarnaast kunt u de kosten voor gevolgde opleidingen aftrekken van uw belastingaangifte. Zie ook de site van de belastingdienst voor de meest actuele informatie betreffende belastingaftrek opleidingskosten.

Ook zijn dit jaar weer veel mensen vanuit de Bijstandsuitkering gestart met een eigen bedrijf door van hun hobby een beroep te maken. Er zijn mensen die vanuit een uitkeringssituatie een hondenuitlaatservice (klik voor informatie) zijn begonnen of thuis een internetwinkel zijn opgestart met zelfgemaakte kleding.

In dit digitale tijdperk is ook thuiswerk weer populair. In 2015 hebben al duizenden mensen de stap gemaakt vanuit de Bijstandsuitkering naar thuiswerker. Vooral de vrijheid en flexibiliteit spreekt mensen aan. Nadeel is wel dat u geen vaste collega’s of werklocatie heeft. U voert de werkzaamheden thuis uit achter uw PC of laptop.

Aan de andere kant zijn er steeds meer mensen die dit prettig vinden in verband met opvang voor kinderen of mantelzorg.

Klik hier als u direct aan de slag wilt als thuiswerker.

Vermogenstoets bijstand

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente of u niet te veel vermogen bezit. Onder vermogen in de wet WWB wordt gekeken naar zaken als spaargeld, aandelen of onroerend goed. Als u zelf meer vermogen heeft dan toegestaan dan kunt u zelf in uw levensonderhoud voorzien. U heeft in dat geval géén recht op een bijstandsuitkering enu krijgt geen bijstandsuitkering totdat u dit vermogen heeft opgemaakt. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw persoonlijke leefsituatie. Voor alleenstaanden gelden andere vermogensnormen dan voor gezinnen met kinderen. Komt uw (weer) vermogen onder deze grens heeft u recht op een bijstandsuitkering en kunt u  pas een bijstandsuitkering /WWB aanvragen in de gemeente waar u woonachtig bent.

Terug naar hoofdpagina Overheid-Uitkering.

Reacties zijn uitgeschakeld.