Betaaldatum Ziektewet-uitkering

Betaaldatum Ziektewet uitkering 2018

betaaldatum ww-uitkering, betaaldatum WAO-uitkering, betaaldatum WAZ-uitkering, betaaldatum Ziektewet-uitkering, Betaaldatum ZWUw Ziektewet uitkering wordt wekelijks uitbetaald. Het is ook mogelijk dat bij uw ziekmelding aan UWV is doorgegeven dat het UWV de uitkering aan uw werkgever moeten betalen. In dat geval ontvangt u géén uitbetaling van het UWV en merkt u zelf niets van de betaling. Het UWV maakt direct geld over naar uw werkgever en uw werkgever betaalt uw loon door. Uw werkgever verrekent dan zelf de Ziektewet-uitkering met uw loon. De betaaldatum ziektewet-uitkering door UWV is voor u dan niet van toepassing en u ontvangt uw loon van uw werkgever op de reguliere data die u gewend bent.

Betaaldatum Vakantiegeld Ziektewet

In vergelijking met andere uitkeringen zoals WIA, WAO en Wajong gelden er wat betreft het vakantiegeld en de uitbetaling vakantiegeld in de Ziektewet afwijkende regels. Deze zijn wettelijk bepaald en hier kan uw uitkeringsinstantie dan ook niet van afwijken. Uw periodieke ziektewetuitkering is altijd inclusief vakantiegeld. U ontvangt daarom van de uitkeringsinstantie ook geen aparte vakantiegeld betaling in mei.

Home Overheid-uitkering                                                       Home UWV

Reacties zijn uitgeschakeld.