Betaaldatum WW-uitkering

Betaaldatum WW-uitkering

Wanneer wordt mijn WW-uitkering overgemaakt? De betaaldatum WW-uitkering kan per persoon verschillen. Hierbij is het van belang of uw WW-uitkering is ingegaan vóór of na 1 juli 2015. Lees verder onder bij de situatie welke voor u van toepassing is.

Betaaldatum WW-uitkering gestart vóór 1 juli 2015

UWV betaald de WW-uitkeringen welke zijn ingegaan vóór 1 juli 2015 namelijk altijd achteraf per vier weken. We kunnen dus niet een exact betaalschema WW-uitkering aanbieden. Omdat de ingangsdatum van de uitkering per persoon kan verschillen zal ook altijd de betaaldatum WW-uitkering per persoon anders zijn.

De WW-uitkering wordt dus niet op een vaste dag per maand overgemaakt zoals bijvoorbeeld in geval  van de Bijstandsuitkering in de meeste gemeenten het geval is. De 4-wekenperiode start na de eerste betaling. Voordat u uw eerste betaling krijgt moet u helaas de eerste periode zien te overbruggen met eigen middelen De eerste betaling ontvangt u van het UWV daarom na uw eerste periode WW van circa 2 tot 3 weken nadat uw aanvraag beoordeeld is. UWV wil zo voorkomen dat u te lang zonder geld komt te zitten.

Betaaldatum WW-uitkering ingegaan zijn na 1 juli 2015

Voor mensen die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen vindt de betaling maandelijks plaats. De WW-uitkering zal 1 keer per maand achteraf worden uitbetaald. We adviseren u er rekening mee te houden dat de eerste uitbetaling van uw WW-uitkering langer kan duren. Uw WW-uitkering zal pas worden betaald na afloop van de maand als u het formulier Inkomstenopgave heeft opgestuurd. Leer verder voor meer informatie.

Opgeven van inkomsten

In de nieuwe situatie vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt daarom vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. Als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon zal de WW-uitkering worden stopgezet. Momenteel wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor alle uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli zal er niets veranderen, voor WW-uitkeringen die ingaan na 1 juli 2015 in de inkomstenopgave van groot belang.

man die iemand ontslaatMaandelijks uw inkomsten doorgeven

Als u een WW-uitkering heeft aangevraagd na 1 juli 2015 geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten aan het UWV door. Hiervoor gaat u naar MijnUWV en vult vervolgens het formulier Inkomstenopgave in. Grootste wijziging met de ‘oude’ WW is dat ook als u geen inkomsten heeft u verplicht bent dit formulier in te vullen. UWV zal de inkomsten die u hier heeft vermeld verrekenen met de hoogte van de uitkering.  Pas nadat u het formulier Inkomstenopgave heeft ingevuld zal UWV tot betaling van de WW-uitkering overgaan (dit kan 3 tot 10 werkdagen duren). U dient er daarom rekening mee te houden dat de eerste betaling van uw uitkering daardoor langer kan duren. De uitkering zal immers pas door UWV worden betaald na afloop van de maand als u uw formulier Inkomstenopgave heeft opgestuurd op MijnUWV.

Veel gegevens staan al vooraf ingevuld op uw formulier Inkomstenopgave. U bent zelf wel verplicht te controleren of deze kloppen. Controleer of uw inkomen klopt. Ook als u niet heeft gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had. U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u uiteindelijk indient middels het formulier Inkomstenopgave

Indien u niet in het bezit bent van een computer of laptop kunt u uw inkomsten ook doorgeven met de papieren Inkomstenopgave. Dit formulier kunt u aanvragen door te bellen naar UWV Werknemerstelefoon via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut). U krijgt het formulier dan z.s.m. thuisgestuurd.

betaaldatum ww-uitkeringOmdat de betaaldata WW-uitkering per persoon anders zijn adviseren wij u voor de exacte betaaldatum van uw uitkering dan ook in te inloggen met uw DigiD op de ‘Berichtenbox’ vanuit de omgeving ‘Mijnoverheid’. Hier krijgt u inzicht in betaalspecificaties en geplande betalingen van onder andere SVB, UWV, Belastingdienst en alle aangesloten Nederlandse gemeenten.   

 

Als de betaling te lang op zich laat wachten

Wij adviseren u ook altijd direct met UWV contact op te nemen als de betaling te lang duurt. Kan UWV in uw geval nog geen toezegging doen over de betaaldatum WW-uitkering het moment van betaling omdat de beoordeling nog niet is voltooid is een geldlening bij commerciele aanbieder mogelijk een uitkomst. Pas wel op dat u geen hogere verplichtingen of leningen aangaat dan u redelijkerwijs kunt aflossen. Ook bieden vele gemeenten de burgers ondersteuning met tijdelijk krediet via een Sociale Lening of een Kredietbank. Of uw gemeente deze mogelijkheden biedt kunt u nalezen op de website van uw gemeente.  Klik hier om uw gemeente tevinden.

Lees verder op de site voor onder andere thuiswerk en sollicitatietips

klik hier om terug te keren naar WW-hoofdpagina

Reacties zijn uitgeschakeld.