Betaaldatum uitkering

Wanneer wordt mijn uitkering overgemaakt?

De betaaldatum van uw uitkering en het vakantiegeld is afhankelijk van de soort uitkering die u ontvangt. Er blijkt nog veel onduidelijkheid te zijn over de exacte betaaldatum uitkering. Op dit verzamelplatform uitkeringen komen de gegevens van UWV, SVB en de grootste Nederlandse gemeenten samen. Hier vind u per uitkering alle informatie en de exacte betaaldata.

Betaaldatum Uitkering:

Scrol door naar beneden of klik in lijst onder op uw uitkering voor de exacte betaaldatum.

Komt u in aanmerking voor een voorschot op uw uitkering?

Zie onder per wet de betaaldata uitkering 2015.

Betaaldatum WW-uitkering

Wanneer wordt mijn WW-uitkering overgemaakt? De betaaldatum WW-uitkering kan per persoon verschillen. Hierbij is het van belang of uw WW-uitkering is ingegaan vóór of na 1 juli 2015. Lees verder onder bij de situatie welke voor u van toepassing is.

Betaaldatum WW-uitkering gestart vóór 1 juli 2015

UWV betaald de WW-uitkeringen welke zijn ingegaan vóór 1 juli 2015 namelijk altijd achteraf per vier weken. We kunnen dus niet een exact betaalschema WW-uitkering aanbieden. Omdat de ingangsdatum van de uitkering per persoon kan verschillen zal ook altijd de betaaldatum WW-uitkering per persoon anders zijn.

De WW-uitkering wordt dus niet op een vaste dag per maand overgemaakt zoals bijvoorbeeld in geval  van de Bijstandsuitkering in de meeste gemeenten het geval is. De 4-wekenperiode start na de eerste betaling. Voordat u uw eerste betaling krijgt moet u helaas de eerste periode zien te overbruggen met eigen middelen De eerste betaling ontvangt u van het UWV daarom na uw eerste periode WW van circa 2 tot 3 weken nadat uw aanvraag beoordeeld is. UWV wil zo voorkomen dat u te lang zonder geld komt te zitten.

Betaaldatum WW-uitkering ingegaan zijn na 1 juli 2015

Voor mensen die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen vindt de betaling maandelijks plaats. De WW-uitkering zal 1 keer per maand achteraf worden uitbetaald. We adviseren u er rekening mee te houden dat de eerste uitbetaling van uw WW-uitkering langer kan duren. Uw WW-uitkering zal pas worden betaald na afloop van de maand als u het formulier Inkomstenopgave heeft opgestuurd. Klik hier voor de uitleg inkomstenformulier-WW.  Of hier voor alle overige informatie over uw WW-uitkering.uitkering.

Het mag duidelijk zijn dat er geen éénduidige overzicht betaaldata uitkering te geven is voor de WW-uitkering omdat dit per individueel geval kan verschillen. De betaaldata uitkering voor de overige wetten zijn wel vastgesteld. Zie onder de betaaldatum uitkering per wet. Deze betaaldata uitkering ontvingen wij van SVB en UWV. Klik hier voor de betaaldata bijstandsuitkering. Deze betaaldata uitkering zijn afkomstig van de verschillende Nederlandse gemeenten zoals gepubliceerd en vrijgegeven op de diverse media.

Betaaldatum Ziektewet uitkering

Uw Ziektewet uitkering wordt wekelijks uitbetaald. Het is ook mogelijk dat bij uw ziekmelding aan UWV is doorgegeven dat het UWV de uitkering aan uw werkgever moeten betalen. In dat geval ontvangt u géén uitbetaling van het UWV en merkt u zelf niets van de betaling. Het UWV maakt direct geld over naar uw werkgever en uw werkgever betaalt uw loon door. Uw werkgever verrekent dan zelf de Ziektewet-uitkering met uw loon.

Let op: Uw periodieke ziektewetuitkering is als inclusief vakantiegeld. U ontvangt daarom ook geen aparte vakantiegeld betaling in mei. De betaaldatum uitkering in mei is dan ook gewoon wekelijks.


 

Betaaldatum WIA- WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering

 

Betaaldatum WIA-uitkering /Betaaldata WIA

Wanneer wordt mijn WIA uitkering uitbetaald? Het UWV betaalt de WIA-uitkering op vastgestelde dagen uit. De volgende betaaldata WIA uitkering zijn vastgesteld voor 2017.

Betaaldatum WIA uitkering 2017:

 • maandag 23 januari 2017
 • donderdag 23 februari 2017
 • donderdag 23 maart 2017
 • vrijdag 21 april 2017
 • dinsdag 23 mei 2017
 • vrijdag 23 juni 2017
 • vrijdag 21 juli 2017
 • woensdag 23 augustus 2017
 • vrijdag 22 september 2017
 • maandag 23 oktober 2017
 • donderdag 23 november 2017
 • maandag 18 december 2017

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 2 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw WIA-uitkering betaalt het UWV jaarlijks in de maand mei.

Betaaldatum WAO-uitkering Betaaldata WAO

Wanneer wordt mijn WAO-uitkering uitbetaald? Het UWV betaalt de WAO uitkering op vastgestelde dagen uit. De volgende betaaldata WAO uitkering zijn vastgesteld voor 2017.

Betaaldatum WAO uitkering 2017:

 • maandag 23 januari 2017
 • donderdag 23 februari 2017
 • donderdag 23 maart 2017
 • vrijdag 21 april 2017
 • dinsdag 23 mei 2017
 • vrijdag 23 juni 2017
 • vrijdag 21 juli 2017
 • woensdag 23 augustus 2017
 • vrijdag 22 september 2017
 • maandag 23 oktober 2017
 • donderdag 23 november 2017
 • maandag 18 december 2017

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 2 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw WAO uitkering betaalt het UWV jaarlijks in de maand mei.

Betaaldatum WAZ-uitkering / Betaaldata WAZ

Wat is de betaaldatum uitkering WAZ? Het UWV betaalt de WAZ uitkering op vastgestelde dagen uit. De volgende betaaldata WAZ uitkering zijn vastgesteld voor 2017.

Betaaldatum WAZ uitkering 2017:

 • maandag 23 januari 2017
 • donderdag 23 februari 2017
 • donderdag 23 maart 2017
 • vrijdag 21 april 2017
 • dinsdag 23 mei 2017
 • vrijdag 23 juni 2017
 • vrijdag 21 juli 2017
 • woensdag 23 augustus 2017
 • vrijdag 22 september 2017
 • maandag 23 oktober 2017
 • donderdag 23 november 2017
 • maandag 18 december 2017

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 2 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw WAZ uitkering betaalt het UWV jaarlijks in de maand mei.

Betaaldatum Wajong-uitkering / Betaaldata Wajong

Wanneer wordt mijn Wajong-uitkering uitbetaald? Het UWV betaalt de Wajong uitkering op vastgestelde dagen uit. De betaaldatum Wajong is door UWV vastgesteld. Zie onderstaande schema met de betaaldata Wajong uitkering voor 2017.

Betaaldatum Wajong uitkering 2017:

 • maandag 23 januari 2017
 • donderdag 23 februari 2017
 • donderdag 23 maart 2017
 • vrijdag 21 april 2017
 • dinsdag 23 mei 2017
 • vrijdag 23 juni 2017
 • vrijdag 21 juli 2017
 • woensdag 23 augustus 2017
 • vrijdag 22 september 2017
 • maandag 23 oktober 2017
 • donderdag 23 november 2017
 • maandag 18 december 2017

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 2 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw Wajong uitkering betaald het UWV jaarlijks in de maand mei

De meest gestelde vragen bij de meeste uitkeringsinstanties als het UWV, SVB of gemeenten is niet voor niets: Wanneer is mijn WW-uitkering overgemaakt? Betaaldatum uitkering zie schema.


 

Betaaldatum Bijstandsuitkering & AOW-uitkering

 

Betaaldatum Bijstandsuitkering/Betaaldata Bijstandsuitkering

Wanneer wordt mijn Bijstandsuitkering uitkering uitbetaald?

Helaas is er géén algemeen landelijk schema met de betaaldata bijstandsuitkering 2017. Iedere gemeente heeft hierin een eigen beleid met eigen betaaldata van de bijstandsuitkering. U kunt hier klikken voor overzicht met alle de gemeenten waar we de betaalinformatie van ontvingen. U kunt vervolgens de eigen gemeente aanklikken voor het overzicht met de meest actuele betaaldata uitkering.

Betaaldatum AOW-uitkering

Wat is de betaaldatum uitkering AOW? Het UWV betaalt de AOW uitkering op vastgestelde dagen uit. De volgende betaaldata AOW uitkering zijn door SVB vastgesteld voor 2017.

Betaaldatum AOW uitkering 2017:

 • maandag 23 januari 2017
 • donderdag 23 februari 2017
 • donderdag 23 maart 2017
 • maandag 24 april 2017
 • dinsdag 23 mei 2017 (inclusief vakantiegeld)
 • donderdag 22 juni 2017
 • maandag 24 juli 2017
 • woensdag 23 augustus 2017
 • donderdag 21 september 2017
 • maandag 23 oktober 2017
 • donderdag 23 november 2017
 • donderdag 21 december 2017

Let op: houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 2 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Het vakantiegeld van uw WAO uitkering betaalt het UWV jaarlijks in de maand mei.

Voor meer informatie over de WAO uitkering (WAO-basispensioen) verwijzen we u graag direct door naar de WAO basispensioen omgeving op de website van SVB. Klik hier voor direct toegang tot de WAO-basispensioen omgeving op de site van SVB.

Veelgestelde vragen:

Reacties zijn uitgeschakeld.