Uitkering hoofdpagina

Welke uitkering heb ik recht op en direct bijstandsuitkering aanvragen?

Snelmenu

Andere veelbezochte pagina’s zijn:

International Information, uitkering ontvangen buitenland / Social Assistance / unemployment benefits / işsizlik yardımları / إعانات البطالة / Arbeitslosengeld

 netherlands-icon  germany-icon  france-icon  italy-icon  poland-icon  spain-icon  united-kingdom-icon  morocco-icon-1  turkey-icon

 Unemployment benefits / işsizlik yardımları / إعانات البطالة / Arbeitslosengeld/ Social Assistance / International Information 

Toeslagen / bespaartips:

Lees onder verder welke uitkering u recht op heeft of zoek op veel gestelde vragen.

Direct aanvulling op uw uitkering nodig?

Indien uw maandelijkse uitkering voor u niet voldoende blijkt te zijn om uzelf of uw gezin te onderhouden kunt u een beroep doen op de Toeslagenwet. De overheid wil met de Toeslagenwet te voorkomen dat uw inkomen wegzakt onder het sociaal minimum. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw leeftijd en gezinssituatie.

Welke uitkering(en) heb ik recht op?

WW-uitkering 2022

WW uitkering bijstandsuitkering betaaldatumAls u als werknemer werkzaam bent in loondienst en u verliest onverhoopt uw baan, heeft u in principe recht op een WW-uitkering van UWV. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden (zie tabel hieronder). De hoogte van uw WW-uitkering wordt door UWV gebaseerd op een bepaald percentage van uw vroegere inkomen. In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn forse aanpassingen gedaan aan onder andere de Werkloosheidswet.  Onder de algemene uitleg gaan we hier dieper op in.

Voorwaarden WW-uitkering

U kunt in aanmerking komen voor een WW-uitkering als u:

 • Verzekerd bent voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u als werknemer in dienstverband werkzaam was.
 • Minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd  (de zogenaamde ‘wekeneis’)
 • Minimaal 5 uur van uw normale arbeidsuren per week verliest.
 • Zich per direct beschikbaar stelt voor betaalde werkzaamheden.
 • Buiten uw eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf geheel vrijwillig ontslag neemt, heeft u alleen in principe géén recht op een WW-uitkering.

Het aanvragen van een uitkering 2022

Om een WW-uitkering aan te vragen dient u zicht eerst op de website van UWV in te schrijven als werkzoekende. Vervolgens kunt u pas een WW-uitkering aanvragen. Als het u niet lukt via de website van UWV of u er niet uitkomt kunt u ook een WW-uitkering aanvragen bij een vestiging van UWV in de buurt. UWV zal binnen 8 weken beslissen over uw uitkeringsaanvraag. Klik hier voor de benodigde informatie en een instructiefilmpje.

Hoogte en duur WW-uitkering 2022

De hoogte van de WW-uitkering is per persoon verschillend omdat dit volledig afhankelijk van uw laatstverdiende loon. Het UWV gaat immers rekenen met een dagloon dat gebaseerd is op het loon dat u het laatste jaar verdiende. Lees verder voor meer uitleg over de dagloonberekening.

Ziek worden met een WW-uitkering

In geval van ziekte in de periode dat u een WW-uitkering ontvangt dient u zich bij UWV ziek te melden. Eigenlijk net als u zich voorheen bij uw werkgever moet ziek melden. U bent verplicht zich ziek te melden bij UWV op de eerste dag van uw ziekte. De eerste 13 weken van uw ziekte loopt de WW-uitkering nog gewoon door. Na 13 weken stopt (tijdelijk) de WW-uitkering en gaat deze over in een Ziektewetuitkering. Als u weer beter bent dient u zichzelf hersteld te melden op de website van UWV. We adviseren u dringend om deze melding aan UWV tijdig te doen om geen negatieve gevolgen te ondervinden voor uw uitkering. Klik hier voor ziekmelding UWV. Als u weer hersteld bent kan de tijdelijk opgeschorte WW-uitkering weer doorlopen.

WW-uitkering wordt maandelijks uitbetaald

Voor alle personen met een WW-uitkering die is ingegaan voor 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering veranderd er niets, deze wordt ook in de toekomst nog eens per 4 weken uitbetaald. Voor mensen die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen vindt de betaling voortaan maandelijks plaats. De WW-uitkering zal door UWV 1 keer per maand achteraf worden uitbetaald en ook pas nadat u het inkomstenformulier heeft ingevuld op mijnUWV.nl.  De grootste voor mensen met een nieuwe WW-kuitkering in vergelijking met de situatie voor 1 juli 2015 is de verplichting het inkomstenformulier maandelijks in te dienen. De inkomsten die u op het formulier heeft opgegeven zal UWV verrekenen met de hoogte van de uitkering.  UWV zal dan ook pas tot betaling van de WW-uitkering overgaan nadat uw inkomstenopgave verwerkt is (dit kan 3 tot 10 werkdagen duren).

We adviseren u er rekening mee te houden dat de eerste uitbetaling van uw WW-uitkering daarom langer op zich kan laten wachten. Uw WW-uitkering zal door UWV pas worden overgemaakt na afloop van de kalendermaand als u op mijnUWV.nl het inkomstenformulier heeft ingevuld. U kunt wel aanspraak maken op een voorschot, klik hier voor alle informatie als u een voorschot op uw uitkering wilt aanvragen.

Maandelijks uw inkomsten doorgeven

Als u een WW-uitkering heeft aangevraagd bent u in de nieuwe situatie verplicht om na afloop van elke maand uw inkomsten aan het UWV door te geven. Hiervoor gaat u naar MijnUWV en vult vervolgens het formulier Inkomstenopgave in.

Klik hier om u in te schrijven voor thuiswerk

Veel gegevens staan in het inkomstenopgave-formulier al vooraf ingevuld maat u bent zelf wel verplicht te controleren of deze kloppen. U bent zelf immers verantwoordelijk voor de gegevens die u uiteindelijk bij UWV indient middels het formulier Inkomstenopgave

Indien u niet in het bezit bent van een computer, tablet of laptop kunt u uw inkomsten ook nog doorgeven middels het papieren Inkomstenopgave formulier. Dit formulier kunt u telefonisch aanvragen bij UWV door contact op te nemen met de UWV Werknemerstelefoon via 088 – 898 92 94 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). UWV stuurt het inkomstenformulier dan z.s.m. naar uw huisadres.

Na 6 maanden is elk werk passend

Daarnaast is één van de meest ingrijpende maatregelen in de WW toch wel de beoordeling van ‘passend werk’. Vanaf 1 juli 2015 worden door UWV na 6 maanden alle banen als passend gezien, ongeacht uw opleiding of werkervaring. Dat betekent dat u als werkzoekende na 6 maanden verplicht wordt om te solliciteren op banen die qua opleiding,  denkniveau of ervaring lager zijn dan waar u normaal gesproken op zou solliciteren. Als een werkgever u hiervoor in dienst wil nemen dan bent onder de nieuwe wetgeving verplicht dit werk met het bijbehorende salaris aan te nemen. Dit geldt ook als er sprake is van een veel langere reistijd dan u wenst of zelfs als het om een baan gaat voor minder uur per week.

Gratis inschrijven en direct geld besparen: Sloopdecrisis.nl

WW-uitkering als aanvulling op uw inkomen

Als u als werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan uw huidige WW-uitkering dan ontvangt u een extra aanvulling van UWV. Zodoende is het altijd de moeite waar om vanuit een WW-uitkering weer aan de slag te gaan. Heeft u een WW-uitkering en gaat u werken en verdient u minder dan 87,5% van uw WW-maandloon dan brengt UWV 70% van uw inkomsten in mindering op uw volgende WW-uitkering. Heeft u een WW-uitkering en gaat u werken en verdient u met uw nieuwe werk meer dan 87,5% van uw WW-maandloon dan stopt uw wettelijk recht op een WW-uitkering. Zie onder het rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld:

Stel dat u per maand € 2000 per voordat u werkloos werd. Dat is ook het loon waarop UWV maandelijks uw uitkering gebaseerd en uw WW-uitkering is vastgesteld op 70% van uw maandloon. In dit geval dus € 1400. Gaat u weer aan de slag en verdient u € 1000 per maand dan worden deze inkomsten  in mindering gebracht op het maandloon waar uw uitkering op gebaseerd was, dus: € 2000 – € 1000. Uw uitkering wordt dan € 700. Namelijk 70% van € 1000. Uw totale inkomen wordt dan: € 1000 + € 700 = € 1700. Dat betekent dat u onder de nieuwe wetgeving er maandelijks € 300 op vooruit gaat dan wanneer u niet aan het werk was gegaan.

Andere berekening dagloon

De volgende grote wijziging heeft betrekking op de berekening van het dagloon per 1 juli 2015. Dit heeft ook directe gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering. Het dagloon vormt voor het UWV de basis om de hoogte van uw WW-uitkering te bepalen. Voor de bepaling van uw dagloon kijkt UWV vanaf 1 juli 2015 naar het SV-loon dat u verdiende in een periode van één jaar voorafgaand aan uw werkloosheid. Het is niet van belang of dit bij één werkgever is verdiend of bij verschillende werkgevers  in meerdere korte dienstverbanden. Het SV-loon of voluit Sociale Verzekeringsloon is het loon waarover u en uw voormalige werkgever(s) belastingen en sociale premies hebben betaald. Voor de complete berekening en uitleg van uw SV-loon klik hier.

Heeft u korter dan 1 jaar gewerkt?

Helaas wordt het dagloon waarop UWV uw uitkering baseert lager als u nog niet 1 heel jaar volledig heeft gewerkt. Het dagloon voor berekening van uw WW-uitkering zal dan ook lager zijn dat het werkelijke gemiddelde dagloon dat u verdiende bij uw werkgevers(s). Dit komt omdat UWV uw loon over het laatste jaar wel zal delen door 261 (uitgaande van een gemiddeld aantal uitkeringsdagen per jaar). Zo komt UWV in haar berekening tot een gemiddeld dagloon dat aanzienlijk lager kan uitkomen dan uw werkelijk verdiende dagloon.

Garantiedagloon

Als  u in dienst ben getreden bij een werkgever maar daar minder verdiende dan in uw vorige baan en u wordt daarna opnieuw werkloos? In dat geval geldt voor u mogelijk het garantiedagloon WW. Deze regeling kan gunstig uitpakken voor u omdat UWV bij het garantiedagloon uitgaat van uw oude en hogere inkomen als basis voor uw WW-uitkering. In dit geval is uw WW-uitkering dan ook hoger dan wanneer UWV uw WW-uitkering zou baseren zijn op het laatste en lagere inkomen dat u verdiende bij uw laatste werkgever. UWV wil met de garantiedagloon stimuleren dat werkzoekenden gemotiveerd blijven om passende arbeid te zoeken. De garantiedagloon regeling verzekerd als het ware dat uw WW-dagloon niet zal dalen als u werk accepteert voor een lager salaris.

Zie onder de extra uitleg met betrekking tot het Garantiedagloon:

Van baan veranderen en vervolgens in de WW belanden

In het geval  dat u bent overgestapt van de ene werkgever naar een andere werkgever en  vervolgens werkloos geraakt zijn onderstaande voorwaarden van toepassing voor het bepalen of het garantiedagloon WW van toepassing is:

 • U bent minimaal één jaar bij uw vorige werkgever in dienst geweest.
 • Aansluitend op deze baan heeft u 1 of meer banen gehad waardoor u werkloosheid kon voorkomen.
 • Uw laatste baan is geëindigd binnen 54 weken na de beëindiging van uw vorige dienstverband met een hoger loon.

Voorwaarden voor toepassing garantiedagloon als weer gaat werken

In het geval dat u vanuit de WW-uitkering weer aan de slag kunt bij een werkgever maar vervolgens toch weer werkloos wordt zijn onderstaande voorwaarden van toepassing voor het garantiedagloon WW:

 • U heeft minimaal één jaar gewerkt in uw oude baan, voordat u werkloos werd.
 • Na deze laatste baan had u recht op een WW-uitkering van UWV.
 • Uw WW-uitkering eindigde toen u bij uw nieuwe werkgever begon.
 • U wordt werkloos maar uw vorige WW-uitkering wordt niet hervat maar heeft wel recht op een nieuwe WW-uitkering.
 • Binnen 12 maanden na aanvang van de vorige WW-uitkering start de nieuwe WW-uitkering.

Deze voorwaarden zijn van toepassingen u als u op of na 1 juli 2015 (opnieuw) werkloos wordt.

Uitkering en Sollicitatieplicht

Als u recht heeft op een WW-uitkering van UWV krijgt u uiteraard ook te maken met de plichten die hieraan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld de sollicitatieplicht. Als u weer een nieuwe baan gevonden heeft dient u dit dan ook zo spoedig mogelijk aan UWV door te geven via het digitale wijzigingsformulier op MijnUWV.

Uitzonderingen op de Sollicitatieplicht

Uw sollicitatieplicht kan tijdelijk worden opgeschort als u minimaal hetzelfde aantal uren werkt als in uw oude baan. Uw sollicitatieplicht kan door UWV voor een periode van maximaal 3 maanden worden opgeschort.

Werkloos worden op of na 1 januari 2016

Als u op of na 1 januari 2016 werkloos wordt krijgt u in ieder geval te maken met de nieuwe regels WWZ die op 1 juli 2015 zijn ingegaan. Maar ook na 1 januari 2016 gaan er weer een aantal zaken veranderen. Zie onder voor alle veranderingen met betrekking tot de WW-uitkering na 1 januari 2016.

De duur van WW-uitkering wordt korter

Als u op of na 1 januari 2016 werkloos wordt heeft u minder lang recht op een WW-uitkering dan voorheen. Volgens de oude regels die van toepassing waren vóór 1 januari 2016 kon u maximaal aanspraak maken op 38 maanden WW-uitkering van UWV. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering fors ingekort. Om het enigszins te verzachten zal de invoering hiervan stapsgewijs verlopen. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2016 elk kwartaal een maand af gaat van de maximale WW-termijn. Uiteindelijk is de maximale duur van een WW uitkering vanaf 1 april 2019 nog maximaal 24 maanden. Er is nog wel een wettelijke mogelijkheid voor werkgevers om duur van de de WW-uitkering aan te vullen tot maximaal 38 maanden. Hierover zullen door werkgevers en werknemers afspraken moeten worden gemaakt in de betreffende CAO.

Verandering in de opbouw van de WW-uitkering

U bouwt uw WW-rechten op als u werkt in dienstverband. De eerste 10 jaar bouwt u zo voor elk gewerkt jaar een maand WW-recht. Dat houdt in dat u na 10 jaar te hebben gewerkt jaar werkloos raakt u recht heeft op 10 maanden WW-uitkering. Echter na die 10 jaar komt er voor ieder jaar dat u werkt nog maar een halve maand uitkeringsrechten bij. Werkt u bijvoorbeeld 15 jaar, dan ontvangt u 10 x 1 maand + 5 x ½ maand = 12,5 maanden WW-uitkering van UWV. Let op: Alle WW-rechten die door u tijdens uw werk in dienstverband heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 (uw arbeidsverleden) blijven tellen voor 1 maand.

Participatiewet en gevolgen voor de Wajong

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de ‘oude’ wet Wajong. Deze wijziging heeft niet alleen gevolgen voor alle nieuwe aanvragen, ook mensen met een lopende Wajong uitkering die nog is ingegaan voor invoering van de Participatiewet in 2015 krijgen te maken met enkele wijzigen. Lees onder de uitleg van de Participatiewet en wat de gevolgen hiervan zijn voor uw persoonlijke situatie.

Participatiewet: wat verandert er in de Wajong

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De overheid hoopt met invoering van de Participatiewet dat mensen met een ziekte, geestelijke of lichamelijke handicap en mensen met een bijstandsuitkering die nog (gedeeltelijk) kunnen werken ook daadwerkelijk betaalde arbeid zullen gaan verrichten. Wij van Overheid-Uitkering plaatsen hier onze vraagtekens bij, zeker in een periode van hoge werkloosheid is het voor deze kwetsbare groep uiteraard extra moeilijk een baan te vinden.

Wat betekent de Participatiewet als u nu een Wajong-uitkering heeft?

Als u op 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering kreeg zijn onderstaande punten voor u van toepassing:

 • U behoudt uw Wajong-uitkering mits u nog aan de voorwaarden voldoet. UWV is van plan om in de periode 2015-2018 alle lopende dossiers van mensen met een Wajong-uitkering opnieuw te beoordelen . Als u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd valt u onder de oude Wajong. UWV zal bij het beoordelen van uw mogelijkheden zo veel mogelijk de gegevens die bij UWV bekend zijn. Mocht UWV niet over voldoende informatie beschikken zult u op een UWV in uw regio worden uitgenodigd voor een gesprek. U zul hiervoor een schriftelijk op de hoogte worden gebracht. .
 • Als u een Wajong-uitkering had aangevraagd in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 en vóór 2015 18 jaar oud bent geworden? valt u onder de nieuwe Wajong wetgeving. U bent destijds bij uw keuring al beoordeeld op uw mogelijkheden om te werken. Wel krijgt u van UWV nog schriftelijke bevestiging hiervan.
 • Is UWV van mening dat u geheel of gedeeltelijk is staat bent om te werken dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering. Deze lagere uitkering zal maximaal 70% van het minimumloon gaan bedragen, momenteel is dit nog maximaal 75%.
 • Blijkt u op lange termijn niet meer in staat bent om te werken dan blijft de hoogte van uw uitkering wel gehandhaafd op maximaal 75% van het minimumloon.

Een Wajong uitkering aanvragen

U kunt is de nieuwe situatie alleen nog aanspraak maken op  een Wajong-uitkering als u al op jonge leeftijd een chronische ziekte of handicap heeft gekregen, en daardoor nooit meer kunt werken. Als u door gevolg van ziekte of handicap moeite bij het vinden van werk kunt u een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij UWV. UWV zal dan laten beoordelen wat uw resterende mogelijkheden zijn om betaald werk te verrichten. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt of hetzij UWV, hetzij uw gemeente u ondersteuning gaat bieden bij het verkrijgen van werk en inkomen.

Als UWV van mening dat u nog gedeeltelijk arbeidsvermogen heeft maar begeleiding nodig heeft kunt u hulp krijgen van de gemeente. UWV zal daarnaast ook beoordelen of u in aanmerking komt voor een Indicatie banenafspraak. U komt voor een indicatie banenafspraak in aanmerking als u door een ziekte of handicap niet in staat bent om minimaal het wettelijk  minimumloon te verdienen. U wordt dan opgenomen in het doelgroepregister.

Is UWV van mening dat u géén arbeidsvermogen heeft dan kunt u mogelijk een Wajong-uitkering krijgen van UWV. Zie verder op deze site de uitleg.

WIA

Iedereen die in dienst is bij een werkgever en vervolgens ziek wordten na 2 jaar ziekte nog voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Lees onder voor alle informatie over deze WIA-uitkeringen.

WGA-uitkering (WIA)

Als u nog in staat bent om gedeeltelijk te werken kunt u aanspraak maken op een WGA-uitkering. In de praktijk ontvangt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Daarna krijgt u de loonaanvulling-uitkering (LAU) óf de vervolguitkering (VVU). U ontvangt van UWV schriftelijk de beslissing over uw uitkering waarin staat vermeld welke uitkering u krijgt.

Als u na 2 jaar ziekte WGA heeft, ontvangt u altijd eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Deze tijdelijke LGU uitkering is gebaseerd op onder andere uw vroegere loon, uw arbeidsverleden en uw huidige loon. De duur van de LGU-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt.

Minder dan 26 weken gewerkt?

Let op: Als u in de laatste 36 weken voor u ziek werd minder dan 26 weken heeft gewerkt dan heeft u geen recht op een loongerelateerde uitkering. U komt dan in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

WW-uitkering en 2 jaar ziek

Ontving u van UWV een WW-uitkering voordat u ziek werd? In dat geval heeft u na 2 jaar ziekte ook recht op een loongerelateerde WGA-uitkering.

Als u WGA ontvangt krijgt u meestal de eerste periode een loongerelateerde uitkering. Welke uitkering u daarna krijgt is afhankelijk van uw situatie op dat moment: Heeft u gedeeltelijk weer werk en hoeveel verdient u daarmee. De arbeidsdeskundige van UWV heeft immers vastgesteld hoeveel u zelf kunt verdienen. Als u van dit bedrag minstens de helft zelf kunt verdienen krijgt u een loonaanvullingsuitkering (LAU).

Verdient u minder dat het vastgestelde loon?

Bij de loonaanvullingsuitkering is het voor UWV belangrijk dat u werkt voor zover dat mogelijk is. Verdient u geen loon, maar zou u dat volgens UWV wel kunnen? Of verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kan verdienen? Dan krijgt u van UWV de veel lagere vervolguitkering (VVU). Uw totale inkomen kan dan sterk dalen.

Uw uitkering kan maandelijks wijzigen

Per maand bekijkt het UWV of u recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Daarom is het van belang dat u wijzigingen in inkomsten altijd tijdig aan UWV doorgeeft. Zo krijgt u direct de uitkering waar u recht op heeft en voorkomt u een eventuele terugbetaling.

Kunt u nu nog maximaal 20% van uw oude loon verdienen maar is er uitzicht dat u in de toekomstmeer kunt gaan verdienen. Dan kunt u aanspraak maken op een loonaanvullingsuitkering.

Een vervolguitkering (VVU)

UWV heeft door een arbeidsdeskundige laten vaststellen hoeveel u zelf nog kunt verdienen. Verdient u niets of minder dan 50% hiervan dan krijgt u een vervolguitkering (VVU). Deze vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen voorheen minder dan het minimumloon dan zal UWV uw VVU-uitkering baseren op uw vroegere loon. Met een vervolguitkering heeft u per maand dus een lager inkomen dan met een loonaanvullingsuitkering.

UWV beoordeeld per maand of u recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Geef daarom wijzigingen in inkomsten altijd tijdig door aan UWV. Zo bent u er zeker dan dat u de uitkering krijgt waar u recht op heeft.

Toeslag aanvragen bij UWV

let op: Komt uw inkomen met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor uw situatie geldt? Neem dan contact op met UWV voor een aanvullende inkomenstoeslag.

Inkomsten welke geen invloed hebben op uw WGA-uitkering

De volgende inkomsten hebben geen invloed op uw WGA-uitkering:

 • het inkomen van uw eventuele partner
 • uw vermogen
 • alimentatie
 • kinderbijslag
 • de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk die niet hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar.

IVA-uitkering (WIA)

U heeft recht op een IVA-uitkering als de kans klein is dat u weer aan het werk gaat.

Hoogte IVA-uitkering

Met een IVA-uitkering is de hoogte van uw inkomen altijd minstens 75% van het WIA-maandloon. Dit percentage blijft gelijk, hierdoor heeft u een stuk financiële zekerheid. Mocht u met een IVA-uitkering toch mogelijkheden zien om geld te verdienen en weer te gaan werken (al is het maar voor enkele uren per week) dan is dat altijd mogelijk. Uw totale inkomen wordt altijd hoger als u weer gaat werken.

Inkomsten die niet van invloed zijn op uw IVA-uitkering

Er zijn enkele inkomsten die géén invloed hebben op de hoogte van uw IVA-uitkering:

 • het inkomen van uw partner;
 • uw vermogen
 • alimentatie
 • kinderbijslag
 • de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk die niet hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar.

Klik hier om te zien wanneer UWV uw IVA-uitkering uitbetaalt

Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Heeft u op 1 juli 2015 al recht op een IVA-uitkering dan ontvangt u datzelfde jaar ook de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten.  Deze tegemoetkoming is een soort vergoeding voor gemaakt ziektekosten.  De hoogte van de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten is netto € 211 . UWV zal deze tegemoetkoming eind september aan u overmaken.  U hoeft hiervoor niet apart een aanvraag in te dienen.

 Heeft u misschien toch weer mogelijkheden zelf aan het werk te gaan? UWV zal in dat geval bekijken of u met uw IVA_uitkering toch kan werken als uw arbeidsongeschiktheid is afgenomen. Mogelijk krijgt u dan een WGA-uitkering in plaats van een IVA uitkering.  De WGA-uitkering is in feite een aanvulling op het loon dat u mogelijk nog kunt verdienen.

Hoe gaat dat in de praktijk? Als u weer gaat werken heeft u geen UWV toestemming nodig. Het is wel van belang dat u het UWV hier tijdig over op de hoogte stelt. U vult dit digitaal in op het formulier Wijzigingen Doorgeven.

Als u na deze periode toch werkloos mocht worden kunt u bij UWV direct een WW_uitkering aanvrage. De 26- wekeneis is voor u dan niet van toepassing De WW-uitkering vraag u aan op werk.nl.

Vrijwilligerswerk

U mag altijd vrijwilligerswerk doen als u een IVA-uitkering heeft, het is immers goed om werkervaring op te doen en sociale contacten te onderhouden.

Wel dient u altijd door UWV te laten beoordelen of het werk dat u doet vrijwilligerswerk is volgens de criteria van UWV:

 • u meer krijgt betaald dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar als onkostenvergoeding. Bent u 23 jaar of ouder? En krijgt u meer dan € 4,50 per uur? Of bent u jonger dan 23 jaar en krijgt u meer dan € 2,50 per uur? Geef dat dan door aan UWV.
 • u vrijwilligerswerk doet dat u eerder niet had kunnen doen door ziekte of gebrek.

In geval van twijfel adviseren wij u om altijd contact met UWV op te nemen. Dit om boetes of een naheffing te voorkomen.

UWV controleert of u zich aan uw plicht tot informatieverstrekking houdt:

 • Geeft u niet de juiste informatie aan UWV door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw persoonlijke situatie en heeft u dit niet binnen 1 week gemeld bij UWV?

Elk van bovengenoemde gevallen kan voor UWV aanleiding zijn om uw uitkering tijdelijk te verlagen of om u zelfs een boete op te leggen. Als er sprake is van fraude (het bewust veranderen of achterhouden van informatie) bent u strafbaar en kan UWV hiervan ook aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

U bent ook altijd verplicht UWV een kopie te overhandigen van stukken waar zij om vragen, voorbeelden hiervan voor werknemers zijn:

 • loonstroken / jaaropgave
 • loonbelastingverklaring.

En voor zelfstandigen gaat het vaak om een kopie van:

 • de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting;
 • kasboeken en overige inkomsten gerelateerde documenten.

Verblijven of verhuizen buiten Nederland

Als u buiten Nederland wilt gaan wonen of voor langere tijd Nederland verlaten dan heeft u enkele extra regels en plichten waar u zich aan moet houden. Deze extra regels kunt u teruglezen op de site van UWV.nl onder ‘mijn plichten en rechten in het buitenland’

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie dan heeft dit misschien gevolgen heeft voor de hoogte of de duur van uw uitkering. U bent daarom altijd verplicht deze veranderingen in uw persoonlijke situatie aan UWV door te geven. Uiterlijk binnen de week dat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben aangemeld. De meest voorkomende veranderingen die u altijd aan UWV dient te melden zijn de volgende:

Veranderingen in uw werk of inkomen

 • U gaat werken of u stopt met werken.
 • U gaat met uw werk meer of minder verdienen.
 • U gaat meer of minder (vrijwilligers)werk doen.
 • U krijgt, naast uw WIA-uitkering, een andere uitkering of heeft die aangevraagd.
 • U krijgt andere inkomsten dan loon. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw uitkering of een verandering in uw (pre)pensioen. Of u laat vakantiebonnen uitbetalen.

Veranderingen vanwege uw gezondheid

 • Uw gezondheid verbetert.
 • U wordt tijdelijk opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of inrichting.

Veranderingen in uw leefsituatie

 • Uw persoonlijke gegevens veranderen. U gaat bijvoorbeeld verhuizen of u krijgt een nieuw telefoonnummer of rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus/
 • U heeft vakantieplannen of gaat naar het buitenland.
 • U moet naar de gevangenis.
 • Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem in dat geval altijd contact op met UWV

Ik ben ziek en heb geen werkgever (Ziektewet)

U wordt ziek terwijl u niet in dienst bent bij een werkgever. In dat geval kunt u in de meeste gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen van UWV. U dient zich uiterlijk de tweede dag ziek te melden. Vervolgens zal een medewerker van UWV contact met u opnemen. Hij of zij zal met u bespreken wanneer u verwacht weer aan het werk te kunnen en of u aanspraak kunt maken op een Ziektewet-uitkering. Bent u werkzaam als uitzendkracht of oproepkracht of heeft u een fictief dienstverband? Ook dan kunt u door UWV aangemerkt worden als iemand zonder werkgever waardoor u aanspraak kunt maken op een Ziektewet-uitkering krijgen. Lees verder wat dit in de praktijk voor u betekent.

Uw contract loop af tijdens uw ziekte

Als uw arbeidscontract afloopt tijdens uw ziekte hoeft uw werkgever (vanaf het moment dat het dienstverband eindigt) u geen loon meer door te betalen. U krijgt dan van UWV een Ziektewet-uitkering. De aanvraag voor deze Ziektewet-uitkering moet door uw werkgever worden ingediend bij UWV.

Uw inkomen bij ziekte

UWV beoordeelt of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering. U krijgt hiervan binnen 4 weken schriftelijk bericht over van UWV. UWV zal uw re-integratieverslag ontvangen en vervolgens beoordelen ofuw werkgever en uzelf weer genoeg inspanningen hebben verricht om werkhervatting mogelijk te maken. Als u zelf onvoldoende heeft meegewerkt aan uw re-integratieverslag krijgen kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Deze sanctie is meestal tijdelijk. Binnen 4 weken na uw ziekmelding ontvangt u uw eerste uitkering. In tegenstelling tot andere uitkeringen betaalt UWV de Ziektewetuitkering per week.

Als u weer beter bent verwacht UWV dat u zich binnen 48 uur beter meldt bij UWV, vervolgens kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Kan ik een voorschot krijgen op mijn uitkering?

Het kan voorkomen dat UWV niet op tijd een beslissing kan nemen. Bijvoorbeeld omdat UWV nog niet over voldoende gegevens hebben. In dat geval kunt u een voorschot op uw uitkering krijgen. UWV zal het voorschot automatisch op uw rekening storten als dit het geval is.

Ziekte en een ‘fictief dienstverband’

 • thuiswerker
 • leerling/stagiair
 • aannemer van werk
 • freelancer
 • werker op provisiebasis

Als u een fictief dienstverband heeft kunt u bij ziekte in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering. Als u ziek wordt meldt u zich bij uw werkgever ziek. Als UWV uw melding in behandeling heeft genomen neemt UWV vervolgens contact met u op om de re-integratie te bespreken.

Heb ik wel inkomen als ik ziek wordt?

De eerste 2 dagen van uw ziekte tellen als wachtdagen, dit zijn dagen zonder inkomen. Pas na deze 2 wachtdagen komt u in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering van UWV. Hierover ontvangt u binnen 4 weken na uw ziekmelding schriftelijk bericht van UWV. De eerste ziektewet uitkering ontvangt u binnen uiterlijk 6 weken na uw ziekmelding. De ziektewet uitkering betaalt UWV wekelijks. Let op: De 2 wachtdagen zijn niet altijd van toepassing. Als u binnen 4 weken na een eerdere ziekteperiode van ten minste 2 dagen weer ziek wordt dan ontvangt u een uitkering zonder nieuwe wachtdagen. De wachtdagen regeling is wel van toepassing als er meer dan 4 weken zitten tussen het eerste en het tweede ziekteverzuim?

Er zijn in Nederland vele soorten uitkeringen. Voor iemand die hier niet in thuis is kan dit zeer verwarrend zijn door alle afkortingen en naamswijzigingen: de WW (per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016 nieuwe wet), Wajong (nu participatiewet), WIA (verdeeld in regeling WGA en IVA), Bijstandsuitkering en daarnaast nog alle betrokken instanties zoals UWV, SVB of de gemeente. Daarnaast zijn er voortdurend wijzigingen, zoals bijvoorbeeld met de invoering van de nieuwe WWZ. Deze website is opgericht om u snel en zo makkelijk mogelijk te helpen aan de juiste informatie. Lees hieronder in het kort de uitleg over de verschillende uitkeringen. Waar het voor u van belang is, kunt u verder klikken voor meer informatie, uitleg, tips, links naar betreffende instanties. U kunt ook in het menu of de menubalk direct zoeken op onderwerp.

Handige links:          Belastingdienst          UWV            DigiD        MijnOverheid.nl

Reacties zijn uitgeschakeld.